Kategoria: Komunikaty kuratora

23 września 2014

Aplikacja „Bezpieczne Lubuskie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,   Informuję, że pojawiła się nowa wersja aplikacji mobilnej na smartphony pn. „Bezpieczne Lubuskie”. Aplikacja całkowicie BEZPŁATNA. Jej celem jest szybkie przekazywanie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa dla regionu województwa lubuskiego, tj. komunikatów specjalnych, ostrzeżeń hydrologicznych, meteorologicznych i komunikacyjnych. Treści są przekazywane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przez Telewizję Polską.   Proszę o przekazanie informacji na ten temat pracownikom oraz uczniom.
24 lipca 2014

Informacje dla dyrektorów szkół nt. odbioru podręczników

logo ko
Pierwsza część podręcznika będzie dostarczana do Państwa szkół w terminie   od 11 sierpnia do 22 sierpnia 2014 r. przez firmę kurierską. Nieprzekraczalny termin dostarczenia pierwszej części do wszystkich szkół podstawowych to  22 sierpnia 2014 r. (piątek).  Druga część podręcznika zostanie dostarczona w październiku br. w terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani we wrześniu. Podręczniki powinien odbierać dyrektor szkoły lub jego zastępca. W wyjątkowych przypadkach może to być pracownik sekretariatu. Podręczniki będą dostarczane do szkół w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-15.00. Dostarczenie może nastąpić w innych godzinach lub dniach wyłącznie po uzgodnieniu przez dostawcę tego terminu z dyrektorem szkoły, z zastrzeżeniem, że uzgodniony inny termin dostarczenia nie jest późniejszy, niż 22 sierpnia br.
9 czerwca 2014

STRATEGIA WOLNYCH I OTWARTYCH IMPLEMENTACJI

sw1 clean
Szanowni Państwo Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania realizuje projekt pn.: Strategia wolnych i otwartych implementacji. SWOI to innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjno-społeczne, które po gruntownym zweryfikowaniu jej efektów w szkolnej rzeczywistości, jest w pełni gotowe do włączenia w nurt edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, profilowanych oraz nieprofilowanych infotechnicznie.  
29 kwietnia 2014

Rok 2014 – Rokiem Jana Karskiego

rok-karskiego
W związku w przypadającą w 2014 roku setną rocznicą urodzin Jana Karskiego oraz Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego, zachęcam Państwa do realizacji przedsięwzięć (np. lekcje historii, lekcje wychowawcze, projekty edukacyjne i inne) przybliżających Waszym uczniom życie i działalność legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.   Więcej informacji (w tym materiały dydaktyczne) znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.jankarski.org  
28 kwietnia 2014

Rok 2014 – Rokiem Jana Karskiego

Dyrektorzy szkół/placówek województwa lubuskiego   W związku w przypadającą w 2014 roku setną rocznicą urodzin Jana Karskiego oraz Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego, zachęcam Państwa do realizacji przedsięwzięć (np. lekcje historii, lekcje wychowawcze, projekty edukacyjne i inne) przybliżających Waszym uczniom życie i działalność legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.
17 marca 2014

Zmiana siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze.

logo ko
Uwaga! Zmiana siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. W dniach 27 i 28 lutego 2014r. biuro Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze przy ul. Jedności 23/6  będzie nieczynne z powodu przeprowadzki do nowej siedziby.   Nowy adres Delegatury Kuratorium Oświaty od dnia 03 marca 2014 roku: ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra  (budynek Starostwa Powiatowego, III piętro), nr tel. 68 452 74 14
17 stycznia 2014

Spotkanie

inspeckcja sanitarna gorzow
W dniu 17.01.2014 r. o godzinie 10.00 odbyło się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. spotkanie z Lubuskim Kuratorem Oświaty. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy w celu wymiany informacji dotyczących placówek oświatowych, w których w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną naukę pierwsi 6-latkowie. Uzyskane informacje pomogą w utworzeniu raportu o stanie przygotowania placówek do tego wydarzenia
9 stycznia 2014

Kontrole doraźne

logo ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,   Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. we wszystkich ogólnodostępnych publicznych szkołach podstawowych województwa lubuskiego zostaną przeprowadzone kontrole doraźne dotyczące przygotowania tych szkół do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie.   Minister Edukacji Narodowej zobowiązał Kuratorów Oświaty, aby w każdej szkole podstawowej sprawdzić stan przygotowań na przyjęcie dzieci sześcioletnich (pismo z dnia 18 października 2013 r. DKOW.WOKO.5015.31.2013.BS.).  
9 stycznia 2014

Program dożywiania dzieci w szkołach „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”.

nakarm glodnego
Szanowni Państwo   Na prośbę Fundacji „Być Bardziej” zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizacji programu „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014. W ramach programu dzieci z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowywanie posiłków w szkolnych stołówkach. Rodzice lub nauczyciele mogą zgłaszać dzieci do programu dożywiania do końca lutego 2014 roku.  
7 stycznia 2014

Ankieta: Nauczanie w systemie zmianowym

ankieta
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych   W związku z koniecznością pozyskania danych dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych, proszę o konieczne wypełnienie ankiety zamieszczonej w „systemie ankiet” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.   Ankietę prosimy wypełnić oddzielnie dla każdego z poszczególnych typów szkół w terminie do 10 stycznia 2014 r.