14 października 2019

Instrukcja alarmowa – Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

W związku z coraz częstszymi przypadkami rozsyłania fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych, które dezorganizują funkcjonowanie instytucji, Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych (organ pomocniczy Rady Ministrów) opracował Instrukcję Alarmową – Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej.

W załączeniu przekazuję wspomnianą instrukcję do służbowego wykorzystania, względnie wdrożenia w administrowanych lub podległych obiektach, w przypadku gdy podobne procedury nie były wcześniej dla nich ustalone.

Zasadniczym kierunkiem przepływu informacji mają być urzędy miast, gmin, szkoły oraz szpitale. W związku z powyższym proszę Państwa o weryfikację adresów poczty elektronicznej podanej w SIO oraz ich bieżące korygowanie .

Aktualne adresy można sprawdzić w strefie dla zalogowanych np. w raporcie „Wykaz szkół i placówek zarejestrowanych w RSPO w roku szkolnym 2019/2020” lub w systemie https://rspo.men.gov.pl/ po wpisaniu numeru RSPO.

 

Załączniki

info_o_podlozeniu_ladunku_-_Instrukcja_Alarmowa
Data: 2019-10-14, rozmiar: 142 KB