6 marca 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Ośrodki te będą stanowić I poziom wsparcia dla osób doświadczających najczęstszych zaburzeń psychicznych, w przypadku których nie jest konieczna diagnoza lekarska i farmakoterapia.  Będą pełnić kluczową funkcję w zmniejszaniu liczby pacjentów korzystających z konsultacji psychiatrycznych i hospitalizacji. Gwarancją skuteczności działań podejmowanych na I poziomie będzie współpraca ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej ze środowiskiem szkolnym. Ośrodki I stopnia będą nawiązywały współpracę z jednostkami systemu oświaty na podstawie umowy.

 

Lubuski Kurator Oświaty