4 września 2020

Inauguracja roku szklonego 2020/2021 w województwie lubuskim

1 września 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 w województwie lubuskim. Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Starosta Strzelecko-Drezdenecki – Bogusław Kierus oraz dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Ośrodka. Ze względu na pandemię związaną z koronawirusem tegoroczna uroczystość odbyła się w innych niż zwykle warunkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele uczniów wybranych klas, rodzice oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich celebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego – Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry oraz sztandarów szkolnych przeszli do Ośrodka. Uroczystość odbywała się na placu przy budynku szkolnym. Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor Ośrodka, Lubuski Kurator Oświaty, Wojewoda Lubuski, Poseł na Sejm RP – Elżbieta Płonka oraz Starosta Strzelecko-Drezdenecki, którzy w swoich wystąpieniach nawiązywali do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz do konieczności zorganizowania uczniom bezpiecznej nauki w  szkołach. Zaakcentowano 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Złożono liczne życzenia uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty. W trakcie uroczystości nagrodzono uczniów Ośrodka wyróżniających się w nauce oraz sporcie. Całość uroczystości uświetnił występem wokalnym uczeń szkoły. Na koniec uroczystości dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanego kompleksu boisk szkolnych, które poświęcił Biskup Tadeusz Lityński.