Ankieta: Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Proszę o przekazanie informacji, do godziny 12:00 18 marca 2020 r., dotyczącej zdalnego nauczania w szkołach. W jednostkach złożonych proszę ankietę wypełnić oddzielnie dla każdej ze szkół. Ankieta dotyczy szkół.

Osoba do kontaktu: Jolanta Lipińska 95 7255024