18 marca 2020

Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Proszę o przekazanie krótkiej informacji, do godziny 12:00 18 marca 2020 r., dotyczącej zdalnego nauczania w szkołach.

Ankieta dostępna jest na stronie https://ko-gorzow.edu.pl/forms/core/form/show/64.

W jednostkach złożonych proszę ankietę wypełnić oddzielnie dla każdej ze szkół.

Ankietę należy potraktować także jako test łączności. Wiadomość wysłano na adresy poczty elektronicznej szkół podawanych w bazach danych SIO. Proszę skontrolować otrzymanie wiadomości a w przypadku jej braku skontrolować adres poczty wpisany do SIO.