Kategoria: Komunikaty kuratora

1 lipca 2016

Ponowne udostępnienie możliwości składania zamówień uzupełniających na podręczniki z adaptacją.

logo ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,   ze względu na dużą liczbę błędnie złożonych zamówień na podręczniki z adaptacją informujemy, że została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających na:


Komplet adaptacji do klasy II (dla wszystkich rodzajów adaptacji); Komplet cz. I adaptacji do klasy III (dla wszystkich rodzajów adaptacji).   Składając zamówienie na podręczniki zaadaptowane prosimy pamiętać, że nie zamawiamy takich podręczników jako dodatkowych na poszczególne oddziały (ilość zamawianych podręczników nie może być większa niż ilość orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne). Przy otwartej aplikacji dyrektor może samodzielnie dokonywać korekt w aplikacji. Prosimy o niezwłoczne dokonanie koniecznych zmian.
22 czerwca 2016

PROGRAM „BEZPIECZNA+” – ROZSTRZYGNIĘCIE

logo ko
Wybrano projekty, którym przyznano wsparcie w ramach rządowego programu BEZPIECZNA + Limit środków przyznanych dla Województwa Lubuskiego w 2016 r. na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” wynosi 155 817, 00 zł.  
19 maja 2016

Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego – badanie ankietowe w zakresie małoletnich uczennic, które urodziły dziecko

ankieta
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych   W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej prosimy  dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  o pobranie i wypełnienie ankiety „Stan opieki nad małoletnimi  dziewczętami -uczennicami, które przed osiągnięciem pełnoletniości urodziły dziecko w roku szkolnym 2015/2016”, która jest dostępna w elektronicznym systemie ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.     Wyniki ankiety zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.   Ankiety będą aktywne do 23 maja 2016 r.
13 maja 2016

27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

logo ko
Na wniosek Szefa Służby Cywilnej dzień  27 maja 2016 r.  (piątek), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała (26.05.2016 r.), będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 04 czerwca 2016 r. Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
29 kwietnia 2016

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

logo ko
W związku z ogłoszeniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku, uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej w celu wspólnego opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
27 kwietnia 2016

Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego – badanie ankietowe w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku przygotowania przedszkolnego

logo ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli/ innych form wychowania przedszkolnego   W związku z potrzebą dokonania analizy wykorzystania możliwości prawnych wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa oświatowego w zakresie obowiązku szkolnego uprzejmie prosimy dyrektorów szkół podstawowych i dyrektorów przedszkoli o pobranie i wypełnienie jednej ankiety, odpowiednio: „Obowiązek szkolny i obowiązek przygotowania przedszkolnego – szkoła podstawowa” oraz „Obowiązek przygotowania przedszkolnego – przedszkole”, które są dostępne w elektronicznym systemie ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

ankieta.ko-gorzow.edu.pl (z powodu sporego obciążenia administracji serwisu, informacje
zwrotne dot. przypominania haseł mogą się opóźnić - proszę o kontakt e-mailowy)

Wyniki ankiety zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ankiety będą aktywne do 27 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 Prosimy o zaangażowanie się w powyższe zadanie i jednocześnie dziękujemy za współpracę w realizacji zadań oświatowych
13 kwietnia 2016

Wypożyczanie płyt do szkolenia rad pedagogicznych: Wtargnięcie napastnika do szkoły

Dysponujemy 3 płytami z filmem Wtargnięcie napastnika do szkoły. Proszę przekazywać informację o chęci wypożyczenia płyty na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Należy podać datę pobrania i oddania płyty. Na tej podstawie ustalać będziemy ewentualną możliwość wypożyczenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Długość wypożyczenia nie może przekraczać 3 dni. Płyty pobieramy i oddajemy w sekretariacie. Film dostępny jest też na stronie https://www.youtube.com/watch?v=b8fyCa2Jkzs
13 kwietnia 2016

Kolejne szkolenie: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym

 Do dyrektorów przedszkoli powiatu gorzowskiego oraz Gorzowa Wlkp.(ewentualnie szkół) 27 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia w szkołach i przedszkolach zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Przewidziany jest udział dyrektora i jednego pracownika – dotyczy przedszkoli powiatu gorzowskiego oraz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  Szkolenie ma charakter obowiązkowy.   Po uzgodnieniu, istnieje możliwość skierowania na szkolenie 1-2 pracowników szkół. W tym celu należy przekazać wiadomość na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl do 22 kwietnia z podaniem telefonu do kontaktu. Brak informacji zwrotnej proszę interpretować jak akceptację zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.
12 kwietnia 2016

Zmiana przepisów dotyczących organizacji i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży

logo LKO
Szanowni Państwo! Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Zmiany dotyczą: zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.
1 kwietnia 2016

Lubuska debata o edukacji

logo ko
Szanowni Państwo Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski we współpracy z Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej i Ewą Rawą Lubuskim Kuratorem Oświaty zaprasza na Lubuską debatę o edukacji pt. W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWAĆ KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI?, która odbędzie się  5 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107.   Osoby pragnące wziąć udział  w debacie uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na liście uczestników na stronie internetowej

ko-gorzow.edu.pl/konferencje

wybierając panel dyskusyjny.
23 lutego 2016

Konferencje „Make It or Break It” – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim

makeorbreak
W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim na konferencje „Make It or Break It”, które odbędą się 29 lutego 2016 r. i 10 marca 2016 r. od godziny 9:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.