3 lipca 2023

Karta rowerowa dla absolwentów szkół podstawowych

Zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

W dniach 17-18 lipca 2023 roku

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18,

przeprowadzone zostanie szkolenie dla młodzieży ubiegającej się
o wydanie karty rowerowej

Szkolenie jest inicjatywą wspólną: Lubuskiej Policji, Lubuskiego Kuratorium Oświaty i WORD w Gorzowie Wlkp. Celem szkolenia jest przygotowanie młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową, ale nie ukończyła jeszcze 18 roku życia do bezpiecznego poruszania się po drogach. W trakcie dwóch dni przeprowadzonych zostanie 6 godzin zajęć teoretycznych, w tym jedna godzina z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych oraz 2 godziny zajęć praktycznych. Podsumowaniem szkolenia będzie przeprowadzony w dniu 24 lipca 2023 r. egzamin na kartę rowerową. Dyrektor WORD w Gorzowie Wlkp. wyda kartę rowerową uczestnikom szkolenia, którzy zrealizują cały program szkolenia oraz uzyskają pozytywny wynik z części teoretycznej i praktycznej egzaminu.

Deklarację uczestnictwa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 lipca 2023 roku na adres b.zylinska@wordgorzow.pl w temacie wpisując „Karta rowerowa”, a w treści wiadomości podając: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane szkoły oraz numer telefonu do kontaktu.

Udział w szkoleniu oraz egzaminie jest nieodpłatny, a ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji: tel. 95 7326 516.