3 lipca 2023

Karta rowerowa dla absolwentów szkół podstawowych

Zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

W dniach 17-18 lipca 2023 roku

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18,

przeprowadzone zostanie szkolenie dla młodzieży ubiegającej się
o wydanie karty rowerowej

Szkolenie jest inicjatywą wspólną: Lubuskiej Policji, Lubuskiego Kuratorium Oświaty i WORD w Gorzowie Wlkp. Celem szkolenia jest przygotowanie młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową, ale nie ukończyła jeszcze 18 roku życia do bezpiecznego poruszania się po drogach. W trakcie dwóch dni przeprowadzonych zostanie 6 godzin zajęć teoretycznych, w tym jedna godzina z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych oraz 2 godziny zajęć praktycznych. Podsumowaniem szkolenia będzie przeprowadzony w dniu 24 lipca 2023 r. egzamin na kartę rowerową. Dyrektor WORD w Gorzowie Wlkp. wyda kartę rowerową uczestnikom szkolenia, którzy zrealizują cały program szkolenia oraz uzyskają pozytywny wynik z części teoretycznej i praktycznej egzaminu.

Deklarację uczestnictwa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 lipca 2023 roku na adres b.zylinska@wordgorzow.pl w temacie wpisując „Karta rowerowa”, a w treści wiadomości podając: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane szkoły oraz numer telefonu do kontaktu.

Udział w szkoleniu oraz egzaminie jest nieodpłatny, a ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji: tel. 95 7326 516.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa