Kategoria: Informacje ważne

14 kwietnia 2017

Publikacja ofert pracy dla nauczycieli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa lubuskiego   Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje dyrektora szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
2 marca 2017

Film „Words Matter” – kampania przeciwko wadliwym kodom pamięci.

orzel
W ramach kampanii przeciwko wadliwym kodom pamięci Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie przygotowała film edukacyjny pt. "Words Matter".

Film w przystępny sposób przedstawia fakty związane z II wojną światową i jednoznacznie wyjaśnia dlaczego nie należy używać błędnych sformułowań typu "polski obóz koncentracyjny". Film jest dostępny na stronie internetowej Ambasady RP w Waszyngtonie oraz w mediach społecznościowych (facebook, twitter, youtube).
18 lipca 2016

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych po postępowaniu rekrutacyjnym

logo LKO
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych byli zobowiązaniu do przedłożenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w terminie do 16 lipca 2016 r.  


Zgodnie z zebranymi informacjami zamieszczamy w załączeniu wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych po postępowaniu rekrutacyjnym
29 września 2015

Nabór na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

gorzowskie centrum pomocy rodzinie
Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. W załączeniu przekazujemy informację o powyższym naborze.   Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej GCPR: www.gcprgorzow.pl w zakładce aktualności, jak również na stronie BIP: http://gcpr.bip.gov.pl/ w zakładce ogłoszenia.
11 września 2015

Ostrzeżenie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie osób oferujących sprzedaż narkotestów w szkołach.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubuskiego, W załączeniu przekazujemy pismo Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. ostrzegające przed osobami podającymi się za pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i oferującymi zakup narkotestów. Załącznik:
Pismo Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
3 września 2015

Konsultacje dotyczące otwartego konkursu wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”

wojewoda lubuski
 W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego otwartym konkursem wniosków na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2015 roku uprzejmie informujemy, że w dniach 8 i 9 września br. odbędą się konsultacje dotyczące procedury aplikowania i sposobu realizacji zadań w ramach ww. Programu.
Konsultacje odbędą się w następujących terminach: * 8 września – Żary w godz. 11:00 do 12:30 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Częstochowska 15 w Żarach;
* 8 września – Zielona Góra w godz. 14:00 do 15:30 w 
1 września 2015

Ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”

wojewoda lubuski
Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2015 roku. Wnioski można składać do 15 września 2015 roku.   Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program będzie realizowany w latach 2015-2018 i jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.   Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.   Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
24 sierpnia 2015

Nowy Rządowy program „Bezpieczna +”

logo ko
W dniu 14 lipca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +". Celem Programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary: • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.