11 września 2015

Ostrzeżenie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie osób oferujących sprzedaż narkotestów w szkołach.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubuskiego,

W załączeniu przekazujemy pismo Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. ostrzegające przed osobami podającymi się za pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i oferującymi zakup narkotestów.

Załącznik:
Pismo Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.