9 marca 2017

Zaproszenie do akcji „Grosz do Grosza”

byc bardziej fundacjaGrosz do grosza” to zbiórka pieniędzy przeprowadzana w III edycji programu „Dzwonek na obiad”. Zebrany z niej dochód przeznaczony zostanie na przyznanie stypendiów obiadowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z całego kraju.

 

 

 

Dwa razy w ciągu roku szkolnego przyznawane będzie specjalne dofinansowywania do obiadów tym spośród osób, które zostaną zgłoszone przez rodziców, sąsiadów, szkoły lub inne instytucje. Aby uzyskać takie stypendium, zgłoszenie oprócz specjalnego wypełnionego formularza powinno zawierać opinię wystawioną przez środowisko ubiegające się o dofinansowanie oraz dokumenty wykazujące dochód przypadający na jednego członka rodziny.

 

Wszystkie informacje o tym, jak zgłosić ucznia do programu dożywiania, znajdują się na stronie www.dzwoneknaobiad.pl

Organizatorzy zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w niniejszym programie i pomocy przy zorganizowaniu zbiórki w ramach akcji „Grosz do Grosza”.

W I semestrze akcję tę przeprowadzono od 3 do 23 października 2016 r. Brało w niej udział kilkadziesiąt szkół z całej Polski. Uczniowie organizowali kiermasze, dyskoteki, loterie fantowe i konkursy, by w ten sposób przyczynić się do zapewnienia ciepłych posiłków bardziej potrzebującym kolegom i koleżankom.

W II semestrze akcja rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 24 marca 2017 r. Mogą jej towarzyszyć różne imprezy przeprowadzane na terenie szkoły, takie jak np. festyn, loteria fantowa, konkurs na najlepsza potrawę, promocja zdrowego odżywiania itp., w zależności od pomysłu uczniów i nauczycieli. Organizatorzy czekają na sprawozdania, nagrane filmiki, fotografie a nawet prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia dotyczące zarówno samej akcji, jak i przygotowań, uczniowie mogą umieścić na profilu społecznościowym na Facebooku: https://www.facebook.com/Dzwoneknaobiad.

Aby szkoła mogła wziąć udział akcji „Grosz do Grosza” w II semestrze roku szkolnego 2016/17, wystarczy odesłać wypełniony formularz, dostępne na stronie internetowej http://dzwoneknaobiad.pl/zgloszenie-szkoly-formularz/.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do końca trwania konkursu, tj. 24 marca 2017 r. Na stronie internetowej znajduje się także regulamin akcji i szczegółowe informacje co do jej charakteru.