Marzec 2020

31 marca 2020

Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-II roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-II roku szkolnego 2019/2020. Załączniki Wspomaganie za okres IX-II 2019/20020 Data: 2020-04-03, rozmiar: 812 KB
31 marca 2020

Szkoła pełna projektów – Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku

Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku od 2016 roku realizuje innowację pedagogiczną-autorski program pn. Szkoła pełna projektów. W ramach programu realizowane są projekty Erasmus+, spotkania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, konferencje, happeningi, szkolenia, kursy dla nauczycieli i młodzieży technikum i szkoły branżowej. Realizacji projektów i mobilności dla młodzieży oraz nauczycieli poświęcona jest strona internetowa: https://erasmuslubsko.pl/
31 marca 2020

COVID-19 – co musisz wiedzieć?

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, przekazuję informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania w związku z ekspansją choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Proszę o informowanie uczniów, rodziców i pracowników. Informacje i zalecenia gov.pl;   Europa – Kompendium wiedzy o Covid-19 (j.ang.); Świat – Kompendium wiedzy o Covid-19 (j.ang.); Polska – Kompendium wiedzy o Covid-19 (j.ang.);
31 marca 2020

Kształcenie na odległość

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka jest realizowana na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
30 marca 2020

Trudności w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

men
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek! Z przesyłanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji wynika, że problemy związane z realizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19[1] zgłaszają prowadzący instytucjonalne piecze zastępcze oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym prosimy Państwa, aby w przypadku uczniów, którzy są wychowankami tych form,
27 marca 2020

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

 Do kogo trafi Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego? Zgłoszenia do 31 maja W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji
w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych.
27 marca 2020

Konkurs Selfie+ 2020

Konkurs Selfie+ jest okazją dla  beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się  efektami ich pracy. Jest to konkurs fotograficzny, polegający na przedstawieniu rezultatów działań projektowych za pomogą zdjęć zamieszczanych na platformie Selfie+, dedykowanej beneficjentom programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, a służącej prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  
26 marca 2020

Konkurs Papieski

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w  Krakowie zaprasza uczestników OHP oraz młodzież szkolną do udziału w XX Konkursie Papieskim. Tegoroczna edycja Konkursu zatytułowana jest „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”. Załączniki Regulamin konkursu + Karta + Zgoda Data: 2020-03-26, rozmiar: 228 KB
26 marca 2020

Konkurs European Language Label

Zapraszamy do zgłaszania projektów językowych realizowanych w instytucjach edukacyjnych do Konkursu European Language Label. Podmioty, do których konkurs jest adresowany to: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, które spełniają takie same kryteria, co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie w systemie dokumentacji konkursowej http://online.frse.org.pl w terminie do dnia 3 czerwca 2020 r.
26 marca 2020

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” Zadanie realizowane na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji
modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty.   Kto może się ubiegać o środki? O wsparcie finansowe mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego,