25 marca 2020

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

Szanowni Państwo

Wobec zaistniałej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych przekazujemy Państwu praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość. Odpowiadając na liczne pytania i wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem nauki ucznia w domu oraz czym są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, powstał materiał, który w przejrzysty sposób opisuje istotę tych zajęć.

Załączniki

Poradnik
Data: 2020-03-25, rozmiar: 452 KB