31 marca 2020

Kształcenie na odległość

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka jest realizowana na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Filmy instruktażowe platformy e-podręczniki.pl

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Nauczycielu, poprowadź lekcje online

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość

Nauczanie online – BEZPŁATNE zasoby edukacyjne

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje