25 marca 2020

Nauczanie online – BEZPŁATNE zasoby edukacyjne

W Learnetic SA zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro ucznia i nauczyciela i tę postawę podtrzymujemy także w obliczu obecnego zagrożenia spowodowanego wirusem.

Przede wszystkim chcemy zachęcić wszystkich zainteresowanych nauką na odległość do korzystania z naszej bezpłatnej platformy www.dzwonek.pl Funkcjonalności tego portalu umożliwiają zarządzanie szkołami, klasami oraz zlecanie zadań i przesyłanie własnych materiałów w formie prac domowych i testów, a także otrzymywanie przez nauczyciela szczegółowych raportów pozwalających ewaluować stan wiedzy i postępy uczniów. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz brak jakichkolwiek zobowiązań związanych z korzystaniem z samej platformy oraz udostępnionych na niej treści.

Do kształcenia zdalnego potrzebne są odpowiednie materiały edukacyjne, dlatego na czas kryzysu postanowiliśmy także powiększyć bibliotekę bezpłatnych treści na platformie www.dzwonek.pl o zasoby dla uczniów szkół służące do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, języki obce. W ten sposób chcemy umożliwić zachowanie ciągłości nauki – szczególnie w okresie przed zbliżającymi się egzaminami. Zachęcamy do zapoznania się ze stale aktualizowaną listą materiałów dostępnych bezpłatnie (kliknij).

Wiemy, że organizacja nauki zdalnej w tak krótkim czasie nie jest zadaniem prostym, jednak wierzymy, że udostępnione przez nas narzędzia, zasoby oraz wsparcie – które również oferujemy wszystkim zainteresowanym taką formą kształcenia – przyczynią się do zminimalizowania konsekwencji związanych z nieczynnymi szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi.

Szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje zachęcamy do kontaktu, e-mail: service@learnetic.com, tel.: 58 764 75 05).

Na stronie www.dzwonek.pl opublikowaliśmy również samouczki, które pokazują, jak rozpocząć pracę z platformą, jak korzystać z materiałów edukacyjnych oraz jak zlecać zadania i korzystać z raportów. Zachęcamy także do odwiedzenia strony www.eKreda.pl, która pozwala bezpłatnie tworzyć własne zasoby edukacyjne oraz korzystać z ponad sześciuset multimedialnych lekcji stworzonych przez polskich nauczycieli.

 

Lista udostępnionych materiałów

Poradnik dla użytkowników platformy Dzwonek.pl

Materiał filmowy na temat bezpłatnej platformy edukacyjnej Dzwonek.pl