23 marca 2020

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej, więcej informacji dotyczących kształcenia na odległość na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne