31 marca 2020

Szkoła pełna projektów – Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku

Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku od 2016 roku realizuje innowację pedagogiczną-autorski program pn. Szkoła pełna projektów. W ramach programu realizowane są projekty Erasmus+, spotkania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, konferencje, happeningi, szkolenia, kursy dla nauczycieli i młodzieży technikum i szkoły branżowej. Realizacji projektów i mobilności dla młodzieży oraz nauczycieli poświęcona jest strona internetowa: https://erasmuslubsko.pl/

Projekty Erasmus+ realizowane przez Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku

 

Projekt „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko” który otrzymał dofinansowanie z programu ERASMUS + na lata 2016-2018 cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów szkoły. Na staż wyjechało 40 uczniów. Wartość projektu to blisko 78 986 EURO pozyskane samodzielnie przez szkołę.

Projekt zakładał zorganizowanie staży zawodowych w Dreźnie połączonych z nauką języka niemieckiego oraz aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec m.in. weekend w Berlinie. Wzięło w nim udział 40 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-024160

„HOLA VALENCIA” – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii to kolejny projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ w latach 2017 – 2019, wzięło w nim udział 30 uczniów technikum logistycznego i 10 technikum elektrycznego. Celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie. Odbycie 3-tygodniowych staży zawodowych pozwoliło uzyskać nowe kwalifikacje, doświadczenie oraz pewność siebie uczniom na rynku krajowym i europejskim.

Wartość projektu to blisko 83 000 EURO pozyskane samodzielnie przez szkołę.

Nr projektu 2017-1-PL01-KA102-036651

„Ciao Italia – międzynarodowe staże uczniów technikum ZST Lubsko” to tytuł ostatniego naszego projektu który będzie realizowany w latach 2019-2021 w Turynie, wyjedzie na niego 20 uczniów technikum pojazdów samochodowych oraz 20 technikum logistycznego.

Nr projektu 2019-1-PL01-KA102-063360

Wartość projektu to 89 128,00 EURO.

Cele szczegółowe:

 • poprawa mobilności zawodowej uczniów,
 • poprawa znajomości języka angielskiego, niemieckiego
 • nauka tolerancji i poszanowania kultur,
 • przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych;
 • podniesienie jakości kształcenia w szkole.

Oczekiwane rezultaty:

 • podniesienie wiedzy i umiejętności związanych w wykształceniem zawodowym uczniów,
 • polepszenie znajomości języków obcych,
 • przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych,
 • zwiększenie świadomości wśród uczniów szkoły na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej,
 • zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z nauki języków obcych,
 • zwiększenie szans uczniów ZST w Lubsku na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

Wyjazdy uczniów są zawsze poprzedzone przygotowaniem językowym, pedagogiczno-zawodowym a także kulturowym.

Po powrocie młodzież otrzymuje certyfikaty uczestniczenia w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus + m.in. Europass Mobilność, honorowane przez wszystkich pracodawców europejskich.

Ponadto dla zwiększenia poziomu wykorzystania kwalifikacji zawodowych w projektach jest stosowany Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). ECVET ma ułatwiać uznawanie efektów uczenia się i tym samym wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w innej instytucji za granicą.

Autorem i koordynatorem projektów jest Pan Łukasz Ziemba, nauczyciel przedmiotów zawodowych, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniodawczo – doradczym w branżach zawodowych, autor dobrej praktyki pt. „Europejski Plan Rozwoju Szkoły” w konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, finalista konkursu EDUinspirator 2017 – Programu Erasmus+ w branży kształcenie zawodowe, finalista konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016.