29 listopada 2021

Program LKO dla Szkół Podstawowych – konferencja „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły”

Konferencja „ Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły” organizowana w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych nad procesem kształcenia”  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. w godzinach od 10.00 do 12.30   Głównym celem konferencji, oprócz tematyki związanej z realizacją programu, będzie przybliżenie Dyrektorom sposobu sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego od roku szkolnego 2021/2022 w związku z wprowadzeniem rozporządzenia MEiN z dnia 1 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
23 listopada 2021

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo! Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych obowiązuje bezwzględny zakaz działania partii i organizacji politycznych, który może być uchylony jedynie w drodze zmiany ustawy. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W jednostkach systemu oświaty mogą działać,
23 listopada 2021

Zmiany w organizacji etapów szkolnych Konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

W związku z sytuacją pandemii na terenie naszego województwa i obejmowanie niektórych szkół i oddziałów szkolnych kwarantanną, dopuszcza się przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z pominięciem pierwotnie wyznaczonych w regulaminach terminów. Ze względu na specyfikę organizacji konkursów w województwie Etap szkolny wszystkich konkursów odbędzie się w dniach 23 listopada – 11 grudnia 2021 r. Każda ze szkół dostosowuje terminy do swoich warunków.
4 października 2021

Ankieta/Informacja: Zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół/placówek oświatowych województwo lubuskiego związane z Covid-19

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie lubuskim W związku z obecną sytuacją epidemiczną proszę o niezwłoczne informowanie (ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko) Lubuskiego Kuratora Oświaty każdorazowo o zawieszeniu działalności jednostki w części lub całości oraz o innych zdarzeniach dotyczących funkcjonowania szkół/placówek oświatowych województwa lubuskiego związanych z Covid-19. Informację należy przesłać za pomocą załączonego formularza online. Przesłanie informacji jest jednoznaczne z wypełnieniem obowiązku wynikającego z § 18 ust. 3 w związku z ust.
7 grudnia 2021

Konferencja on-line „Rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez udział w programie Erasmus+ oraz konkursach WorldSkills i EuroSkills”

baner rpi
Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, działający w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zapraszają na konferencję organizowana w formule on-line „Rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez udział w programie Erasmus+ oraz konkursach WorldSkills i EuroSkills”. Konferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek kształcących w zawodach, pracodawców, instytucji rynku pracy, fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Spotkanie jest nieodpłatne i odbędzie się w formie online w dniu 10 grudnia 2021 r.,
6 grudnia 2021

Planowanie badań PISA 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Uprzejmie informujmy, że w marcu 2022 roku rozpocznie się w Polsce ósma edycja Międzynarodowego programu oceny umiejętności uczniów, który znany jest jako PISA (Programme for International Student Assessment). Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku co trzy lata. Badaniem objęci są 15-letni uczniowie z różnych krajów świata. Obecnie uczestniczy w nim ponad osiemdziesiąt państw z różnych części świata.
6 grudnia 2021

Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.
6 grudnia 2021

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Ogólnopolskie Igrzyska Optyczne”

Konkurs „Ogólnopolskie Igrzyska Optyczne” to wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Opolski i firmę Fielmann, skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, planujących zdawać egzamin maturalny np. z biologii, fizyki lub matematyki oraz dla osób interesujących się optyką czy budową oka. Uczniowie szkół rywalizować będą o atrakcyjne nagrody w tym o indeks na studia, zagraniczne wizyty studyjne czy bony pieniężne. Konkurs objęty został patronatem honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.
3 grudnia 2021

Wirtualne seminarium kontaktowe: „Znajdź szkołę partnerską z Niemiec!”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w wirtualnym seminarium kontaktowym, które odbędzie się w dniach: 11, 13 i 18 stycznia 2022 roku. Seminarium jest skierowane do nauczycieli, którzy poszukują niemieckiej szkoły partnerskiej w celu realizacji projektów i wymian młodzieży.
3 grudnia 2021

Konkursy informatyczne dla uczniów szkół organizowane przez ODN w Górze

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze jest organizatorem konkursów informatycznych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2021/2022 organizuje 4 konkursy. Cele konkursów zakładają kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży, a także rozwijanie ich zainteresowań informatycznych.
3 grudnia 2021

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Szanowni Państwo, ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski poinformowali rodziców i opiekunów o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podkreślili, że rekomendacja opiera się na udowodnionych danych naukowych świadczących o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki. Wskazali również, że Polska miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w tej grupie wiekowej. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu.
3 grudnia 2021

Konkurs dla szkół podstawowych „Szkoły mówią #StopSuszy!”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest organizatorem konkursu dla szkół podstawowych
„Szkoły mówią #StopSuszy!”  Zadaniem konkursowym jest przesłanie krótkometrażowego filmu z przeprowadzonej lekcji na temat suszy. Dlaczego jest to ważny temat? Ponieważ susza, obok powodzi, jest jednym z najdotkliwszych zjawisk naturalnych mających wpływ na nasze życie. Dlatego tak ważna jest edukacja i nauka dobrych postaw już od najmłodszych lat, tak by w przyszłości nigdy nie zabrakło wody na nasze potrzeby. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
3 grudnia 2021

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych – MŁODZI WZMACNIAJĄ RODZINĘ

Projekt ten ma na celu aktywizację młodych osób w budowanie pozytywnego przekazu odnośnie rodzicielstwa, promocję wartości rodzinnych i tym samym poprawę sytuacji demograficznej w Polsce.  Jak wykazują badania, w zeszłym roku zmarło więcej osób niż się urodziło. Konkurs jest odpowiedzią na trudną sytuację demograficzną w kraju i promowaniem dzietności wśród młodych. Trwa on do 12.12.2021 r. Szczegóły i regulamin konkursu na stronie www.rodzinablisko.pl/konkurs.
2 grudnia 2021

Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, doskonalących warsztat doradztwa metodycznego w zakresie doboru optymalnych metod, form, narzędzi TIK i środków dydaktycznych podczas zdalnego nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu pracy nauczycieli języków obcych. Szkolenie odbędzie się na platformie Moodle Ośrodka Rozwoju Edukacji w terminie 3-12 grudnia 2021 r. Rejestracja i szczegółowe informacje: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie.
2 grudnia 2021

Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!”

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Co lubię? Sport lubię!”. Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest stworzenie kartki z życzeniami powodzenia dla polskich olimpijczyków. Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII (kolejno kategoria II i III konkursu) mają wyrazić w formie pracy plastycznej odpowiedź na pytanie  „Co czuję, gdy uprawiam sport?” oraz dołączyć do pracy krótki tekst. Szczegóły znajdują się w regulaminie oraz opisach zdań konkursowych.
2 grudnia 2021

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo”

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” Celem konkursu jest popularyzacja sztuki polskiej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja zbiorów muzealnych, aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobistych zainteresowań i wrażliwości  estetycznej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Włodzimierza Tetmajera „Obieranie ziemniaków”.
2 grudnia 2021

Profilaktyka w każdą pogodę

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przekazujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu, którego celem jest wsparcie kondycji psychicznej uczniów. Projekt Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zachęcam Państwa Dyrektorów do skorzystania z oferty.
Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę
1 grudnia 2021

Konkurs – Od pomysłu do przemysłu VI edycja

Wzorem lat ubiegłych Politechnika Rzeszowska wraz z Zakładem Elektroniki i Automatyki CHIP podejmują się organizacji konkursu „Od pomysłu do przemysłu”, który w tym roku będzie już VI edycją przedsięwzięcia. Jego głównym celem jest zachęcenie młodzieży do aktywniejszego poznawania zawodu jaki wybrali, kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabywanej na przedmiotach teoretycznych, ale także zaszczepienie i rozwijanie pasji.