26 lutego 2021

Organizacja posiedzeń rad pedagogicznych w szkołach i placówkach

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.
24 lutego 2021

II etap (rejonowy) Konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty rusza od 1 marca 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych   Od 1 marca 2021 r. rozpoczynamy etap II (rejonowy) konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Przypominamy, że etap rejonowy organizują wszystkie szkoły na swoim terenie, z których uczniowie uzyskali awans do etapu II. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami. Pobieranie pytań będzie udostępnione od godziny 8.00 w dniu danego konkursu na platformie ESKP (używając właściwych loginów i haseł), sam konkurs rozpoczynamy o godzinie 10.00,
1 marca 2021

Konkurs historyczny „Bohaterowie Ziemi Lubuskiej – ludzie i wydarzenia.”

Zapraszamy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego do udziału w konkursie historycznym Bohaterowie Ziemi Lubuskiej – ludzie i wydarzenia. W konkursie będą prezentowane zagadnienia z najnowszej powojennej historii Polski (1945-1989) oraz ich przejawy w wybranych wydarzeniach na terenie współczesnego województwa lubuskiego. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
26 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy , artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

24 lutego 2021

Konkurs na „Krótkie hasło o numerze alarmowym 112”.

lubuski urzad wojewodzki
W ramach promowania wiedzy o Europejskim Numerze Alarmowym 112 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza otwarty konkurs na „Krótkie hasło
o numerze alarmowym 112”. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec województwa lubuskiego. Konkurs ma na celu promocję zasad funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i numeru alarmowego 112.
24 lutego 2021

Materiały edukacyjne do przeprowadzenia w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom
o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału
w życiu społecznym i publicznym. Jednym z ważnych elementów Działania 22. Mobilność Programu jest wdrażany przez Fundusz projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Aby osoby niewidome mogły w pełni korzystać ze wsparcia psów przewodników, konieczne jest rozumienie roli takich psów oraz znajomość zasad zachowania wobec osoby z psem przewodnikiem przez nas wszystkich.
24 lutego 2021

Sukces Na Bank – ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii

SUKCES NA BANK to turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany do uczniów szkół średnich (liceów i techników). W turnieju biorą udział szkoły ze wszystkich województw w Polsce – każda zgłoszona szkoła wystawia pięcioosobową reprezentację, która uczestniczy w rozgrywkach.   Na podstawie dwóch etapów rozgrywek w szkołach (odbywających się za pomocą testu online) wyłonimy 16 najlepszych drużyn, które zaprezentują się w siedmioodcinkowym teleturnieju transmitowanym w TVP3. W finale zmierzą się ze sobą cztery najsilniejsze reprezentacje, które zawalczą o zwycięstwo w turnieju i główną nagrodę – 20 000 złotych.
24 lutego 2021

Geograficzno-Polityczny Atlas Polski – trwają zapisy na szkolenia dla nauczycieli

Ruszyły zapisy na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”. Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie w liceach ogólnokształcących i technikach. Pierwsze spotkania odbędą się w województwach lubuskim i świętokrzyskim.
18 lutego 2021

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu – PIRLS 2021

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progres in International Reading Literacy Study), które realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie. Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągnięć w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.
18 lutego 2021

Od 17 do 19 marca próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

alt
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Zgodnie z ustalonym harmonogram.
18 lutego 2021

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

alt
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach oraz . Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z ustalonym harmonogramem.
16 lutego 2021

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ, rusza XXII. edycja konkursu geologiczno-środowiskowego.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
16 lutego 2021

Zmiany w realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

W okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.