BIP

wydarazenia

banner_MENwojewoda_lubuski
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
codn
oke
wom
odn_zg
SZS2
bnd2_banner
seo_banner
eurpe direc zielona gora
button szkola promujaca
indywidualizacja_banerek
efs 2 sek
szkoly_placowki
 
Narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego przypięty, ważny
Autor: Ewa Krzyżanowska (tel. 957255025)   
odsłon:371, środa, 06 lipca 2016 12:49

logo koSzanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek województwa lubuskiego

 

Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na naradę dotyczącą wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016 oraz organizacji roku szkolnego 2016/2017.

 

Terminy i miejsca narad zamieszczone zostały w załączniku.

 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017. przypięty, ważny
Autor: Aleksandra Klimczak (Tel. 95 725 50 34)   
odsłon:1850, środa, 08 czerwca 2016 00:00

logo koNawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Więcej…
 
Wybrane serwisy poświęcone programowaniu przypięty, ważny
Autor: Marcin Depta (tel. 957255011)   
odsłon:633, piątek, 10 czerwca 2016 20:10

programowanie Ciekawe serwisy poświęcone rozwiązywaniu problemów za pomocą komputera:

Więcej…
 
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach przypięty, ważny
Autor: Marcin Depta (tel. 957255011)   
odsłon:1645, sobota, 14 maja 2016 00:00

logo LKO

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa lubuskiego

 

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Zalecene jest, aby innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkołach publicznych i placówkach, winna rozpocząć się od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum, pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Innowację pedagogiczną proszę zaplanować począwszy od 1 września 2016 roku co najmniej na 1 rok szkolny. Może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego.

Szkoły i placówki publiczne zainteresowane Pilotażowym wdrożeniem programowania zapraszam do zgłaszenia się (najpóźniej do 31 sierpnia br.) poprzez poniższy formularz: 

formularz

 

Po wypełnieniu formularza, szkoła przesyła do Lubuskiego Kuratora Oświaty komplet dokumentacji zgodnie z obowiązującą procedurą znajdującą się w zakładce Innowacje i eksperymenty.

 

Informujemy również, że dla wszystkich zainteresowanych uruchomiono FORUM, gdzie można wymieniać się informacjami, doświadczeniami, a także zamieszczać (za zgodą autora) własne pomysły, fotografie, filmy i inne materiały związane z innowacjami pedagogicznymi.

Więcej…
 
Zmiana przepisów dotyczących organizacji i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży przypięty, ważny
Autor: Administrator   
odsłon:2129, wtorek, 12 kwietnia 2016 10:41

logo LKOSzanowni Państwo!

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Zmiany dotyczą: zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

Więcej…
 
 • odsłon: 47 | 22.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty MEN

  men2Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

   

  Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

 • odsłon: 102 | 22.07.16 Dział: Nadzór pedagogiczny >> Wspomaganie

  logo koNa podstawie § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie  ewaluacji zewnętrznych, kontroli przewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego i kontroli w trybie działań doraźnych za okres III-V roku szkolnego 2015/2016

 • odsłon: 194 | 18.07.16 Dział: Informacje ważne >> Informacje ważne

  logo LKOZgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych byli zobowiązaniu do przedłożenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w terminie do 16 lipca 2016 r.

   


  Zgodnie z zebranymi informacjami zamieszczamy w załączeniu wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych po postępowaniu rekrutacyjnym

 • odsłon: 154 | 18.07.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Wychowanie i profilaktyka

  Slogo kozanowni Państwo

  Dyrektorzy

  przedszkoli, szkół i placówek

  województwa wielkopolskiego

   

  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z pismem Rzecznika Praw Dziecka, prosi o zapoznanie się z wystąpieniem Rzecznika Praw Dziecka z 19 lutego 2016 r. do Ministra Sprawiedliwości dotyczącym problemu ograniczania przez przedszkola, szkoły i placówki dostępu rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, do informacji o dziecku i uczestniczenia w procesie jego edukacji oraz odpowiedzią Ministra Sprawiedliwości na ww. wystąpienie.

  Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka pod linkiem

  http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/o-prawie-rodzicow-do-uczestniczenia-w-procesie-edukacji-dziecka

   

 • odsłon: 138 | 18.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty MEN

  beactiveNa prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazujemy informacje i zachęcamy do udziału w Europejskim Tygodniu Sportu, który we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie w terminie 10 – 17 września 2016 r.

 • odsłon: 236 | 12.07.16 Dział: Kuratorium >> Procedury

  logo LKOZarządzeniem Nr 89/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim wprowadzona została procedura w niniejszej sprawie, która obowiązuje od dnia 8 lipca 2016 r.

   

 • odsłon: 161 | 12.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Patronat kuratora
 • odsłon: 295 | 12.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Wydarzenia

  ZSM 5Uroczystość zakończenia roku szkolnego to jedno z najprzyjemniejszych wydarzeń w życiu każdej szkoły. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa z tej okazji odwiedziła kilka szkół województwa lubuskiego. Wśród najlepszych szkół zawodowych znalazł się Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim.

 • odsłon: 214 | 08.07.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Kształcenie

  europejski dzien jezykowEUNIC (Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury) wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Miastem Stołecznym Warszawa, Uniwersytetem Warszawskim i szeregiem innych instytucji partnerskich od wielu lat organizuje coroczne wydarzenia z okazji Europejskiego Dnia Języków (EDJ), święta ustanowionego z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku.


  Szczegółowe informacje o wydarzeniach dostępne są w załączniku i na stronie organizatora www.edj.org.pl, na której od 5 września 2016 r. będzie aktywna rejestracja.

 • odsłon: 307 | 08.07.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Wychowanie i profilaktyka

  fundacja bgkFundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat. 

 • odsłon: 247 | 08.07.16 Dział: Nadzór pedagogiczny >> Plan nadzoru Kuratora Oświaty

  logo koNa podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

   

  Pobierz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2016-2017

 • odsłon: 204 | 07.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty MEN

  men2Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – nowego programu, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 r. 3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia 2016 r.

   

 • odsłon: 510 | 04.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Wydarzenia

  jubileuszeOstatnie miesiące to był wyjątkowy czas dla wielu lubuskich szkół i placówek oświatowych. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa uczestniczyła w wielu uroczystościach jubileuszowych szkół na terenie województwa.

 • odsłon: 245 | 01.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  logo koSzanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

   

  ze względu na dużą liczbę błędnie złożonych zamówień na podręczniki z adaptacją informujemy, że została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających na:


  • Komplet adaptacji do klasy II (dla wszystkich rodzajów adaptacji);
  • Komplet cz. I adaptacji do klasy III (dla wszystkich rodzajów adaptacji).

   

  Składając zamówienie na podręczniki zaadaptowane prosimy pamiętać, że nie zamawiamy takich podręczników jako dodatkowych na poszczególne oddziały (ilość zamawianych podręczników nie może być większa niż ilość orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne). Przy otwartej aplikacji dyrektor może samodzielnie dokonywać korekt w aplikacji. Prosimy o niezwłoczne dokonanie koniecznych zmian.

 • odsłon: 234 | 01.07.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

   

  Z powodu awarii serwerowni na którym był przetrzymywany serwis naszelementarz.men.gov.pl,
  strona automatycznie stała się niedostępna.  

   

  Termin składania zamówień zostanie przedłużony do 5 lipca (włącznie)

   

 • odsłon: 506 | 29.06.16 Dział: System Informacji Oświatowej (SIO) >> SIO

  Proszę o weryfikację danych SIO z 31.03.2016 r. w zakresie wypadków, w odniesieniu do wskazanych poniżej szkół i placówek. Ewentualną korektę pliku JST proszę przesłać do 5 lipca 2016 r. (pliki szkół do JST, do 4 lipca).

 • odsłon: 488 | 29.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Stypendia i pomoc socjalna

  fundacja efekt motylaFundacja Efekt Motyla zachęca uczniów gimnazjów i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich do ubiegania się o stypendium naukowo - socjalne.

  Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

   

 • odsłon: 261 | 29.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Europejskie programy edukacyjne

  logo koZapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące programu eTwinning i jego narzędzi, które będą odbywać się w Warszawie w okresie wakacji. Podczas warsztatów odbędzie się rejestracja w programie, przedstawione zostaną portale eTwinning, przykładowe projekty, oraz praktyczne wykorzystanie internetowych narzędzi oferowanych w programie do poszukiwania partnerów, utworzenia projektu i jego realizacji.

   

 • odsłon: 237 | 29.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  MDK gorzowMłodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Festiwal w obiektywie”. Celem konkursu jest dokumentacja ludzi i zdarzeń związanych z XXIII Międzynarodowym Festiwalem Tańca – Folk Przystań 2016. Regulamin konkursu dostępny w załączeniu.

 • odsłon: 269 | 29.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Wychowanie i profilaktyka

  zyjsmacznieizdrowonewZespół Szkół w Małomicach zajął I miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie ,, Żyj smacznie i zdrowo", realizowanym w ramach programu edukacyjnego marki WINIARY, prowadzonego we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności w polskich gimnazjach. Misją programu „Żyj smacznie i zdrowo" jest przekazanie gimnazjalistom wiedzy z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie ich do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania.

 • odsłon: 485 | 29.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Doskonalenie zawodowe

  wom gorzowSzanowni Państwo

   

  Poniżej publikujemy harmonogram tegorocznych konferencji metodycznych, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

 • odsłon: 296 | 29.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  24 i 25 czerwca 2016 r. na poligonie BIAŁA GÓRA oraz w miejscowości Gubin odbyły się zawody cywilno - wojskowe, w których brało udział 18 drużyn z wojska, policji (Polski, Czech i Niemiec) oraz lubuskich klas mudurowych. Reprezentacje przechdziły przez konkurencje: strzelecką, biegu na orientację, rzutu kołem ratunkowym, wynoszenia rannego, rozminowania oraz 21 kilometrowego marszo-biegu.

program_narkomania program_dostosowywanie program_podnoszenie_efektywnosci

 

 • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 • Delegatura w Zielonej Górze
 • TZW w Międzyrzeczu
 • TZW w Sulęcinie
 • TZW w Żarach

gw66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10

 

tel. 95 720 84 12

 

fax. 95 722 37 26

 

e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

zg

! Zmiana siedziby delegatury nastąpiła dnia : 28 lutego 2014 r. !

 

65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 5

 

tel./fax. 68 452 74 14, 68 325 3541

e-mail: zgora@ko-gorzow.edu.pl

 

 

miedzyrzecz66-300 Międzyrzecz
ul. Libelta 4

tel./fax. 95 7222012

e-mail: miedzyrzecz@ko-gorzow.edu.pl

sulecin69-200 Sulęcin
ul. Park Bankowy 7

 

tel. 95 755 32 01

e-mail: sulecin@ko-gorzow.edu.pl

zary68-200 Żary
ul. 1 Maja 3a

 

tel. 68 363 48 00

e-mail: zary@ko-gorzow.edu.pl

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet