26 lutego 2021

Organizacja posiedzeń rad pedagogicznych w szkołach i placówkach

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.
24 lutego 2021

II etap (rejonowy) Konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty rusza od 1 marca 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych   Od 1 marca 2021 r. rozpoczynamy etap II (rejonowy) konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Przypominamy, że etap rejonowy organizują wszystkie szkoły na swoim terenie, z których uczniowie uzyskali awans do etapu II. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami. Pobieranie pytań będzie udostępnione od godziny 8.00 w dniu danego konkursu na platformie ESKP (używając właściwych loginów i haseł), sam konkurs rozpoczynamy o godzinie 10.00,
26 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy , artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

24 lutego 2021

Konkurs na „Krótkie hasło o numerze alarmowym 112”.

lubuski urzad wojewodzki
W ramach promowania wiedzy o Europejskim Numerze Alarmowym 112 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza otwarty konkurs na „Krótkie hasło
o numerze alarmowym 112”. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec województwa lubuskiego. Konkurs ma na celu promocję zasad funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i numeru alarmowego 112.
24 lutego 2021

Materiały edukacyjne do przeprowadzenia w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom
o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału
w życiu społecznym i publicznym. Jednym z ważnych elementów Działania 22. Mobilność Programu jest wdrażany przez Fundusz projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Aby osoby niewidome mogły w pełni korzystać ze wsparcia psów przewodników, konieczne jest rozumienie roli takich psów oraz znajomość zasad zachowania wobec osoby z psem przewodnikiem przez nas wszystkich.
24 lutego 2021

Sukces Na Bank – ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii

SUKCES NA BANK to turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany do uczniów szkół średnich (liceów i techników). W turnieju biorą udział szkoły ze wszystkich województw w Polsce – każda zgłoszona szkoła wystawia pięcioosobową reprezentację, która uczestniczy w rozgrywkach.   Na podstawie dwóch etapów rozgrywek w szkołach (odbywających się za pomocą testu online) wyłonimy 16 najlepszych drużyn, które zaprezentują się w siedmioodcinkowym teleturnieju transmitowanym w TVP3. W finale zmierzą się ze sobą cztery najsilniejsze reprezentacje, które zawalczą o zwycięstwo w turnieju i główną nagrodę – 20 000 złotych.
24 lutego 2021

Geograficzno-Polityczny Atlas Polski – trwają zapisy na szkolenia dla nauczycieli

Ruszyły zapisy na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”. Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie w liceach ogólnokształcących i technikach. Pierwsze spotkania odbędą się w województwach lubuskim i świętokrzyskim.
18 lutego 2021

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu – PIRLS 2021

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progres in International Reading Literacy Study), które realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie. Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągnięć w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.
18 lutego 2021

Od 17 do 19 marca próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

alt
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Zgodnie z ustalonym harmonogram.
18 lutego 2021

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

alt
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach oraz . Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z ustalonym harmonogramem.
16 lutego 2021

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ, rusza XXII. edycja konkursu geologiczno-środowiskowego.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
16 lutego 2021

Zmiany w realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

W okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.
15 lutego 2021

Zapisy na szczepienia dla wszystkich nauczycieli do 65. roku życia

Od poniedziałku, 15 lutego br. rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do 18 lutego br., do końca dnia. Szczegóły na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-poniedzialku-zapisy-na-szczepienia-dla-wszystkich-nauczycieli-do-65-roku-zycia