14 kwietnia 2017

Publikacja ofert pracy dla nauczycieli

alt
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa lubuskiego   Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje dyrektora szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
25 maja 2017

Dotacja celowa na podręczniki 2017 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Lubuskiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie oraz Wójtowie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691) uprzejmie proszę o składanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na załącznikach nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia. W związku z faktem, iż tegoroczne wnioski o udzielenie dotacji celowej,
24 maja 2017

Program Pajacyk- nabór wniosków na rok szkolny 2017/2018

polska akcja humanitarna
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Wnioski można składać do 10 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), należy wypełnić załączony poniżej formularz i przesłać na adres Polskiej Akcji Humanitarnej (ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń) lub skorzystać z formularza dostępnego online: http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia . Fundacja skontaktuje się z placówkami,
24 maja 2017

III Filmowa Gra Miejska w Gorzowie Wielkopolskim

Filmoteka Szkolna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Filmowej Grze Miejskiej. Jest to interaktywny spacer po mieście śladami niezapomnianych filmów, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. (piątek) w godz. od 10.00 do ok.14.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.
22 maja 2017

Festyn edukacyjno – rekreacyjny „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”

Uprzejmie informuję , że w dniu 20 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00, na „Błoniach nad Wartą” (w rejonie wiaduktu żelaznego) planowane jest przeprowadzenie festynu edukacyjno – rekreacyjnego „Z NAMI BEZPIECZNIEJ” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
22 maja 2017

Wyniki III. Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego

9 maja 2017 r. na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp. odbył się III Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego. W rywalizacji brały udział reprezentacje szkół CKZiU „ELEKTRYK” z Nowej Soli, Zespołu Szkół Technicznych z Zielonej Góry oraz  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Gorzowa Wlkp. Drużyny ocenione zostały w trzech konkurencjach: piosenki marszowej, musztry obowiązkowej i musztry paradnej. Podczas Przeglądu mieszkańcy mogli zapoznać się z uzbrojeniem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz Patrolu Rozminowania nr 3 z  2.
19 maja 2017

Ogólnopolski Konkurs o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

alt
Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska. W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., przedszkola i szkoły przesyłają zgłoszenia konkursowe wraz z materiałami na płycie CD na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul.
17 maja 2017

Ekoedukator

inspekcja ochrony srodowiska
Ekoedukator to nowa inicjatywa edukacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze. Jest cykl publikacji popularno-naukowych , które pomogą wszystkim, bez względu na wiek, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska i spojrzeć na wiele codziennych problemów z praktycznej strony.  
16 maja 2017

Warsztaty:. Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie

wom gorzow
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół i przedszkoli promujących zdrowie oraz innych nauczycieli zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia do udziału w 8-godzinnych warsztatach nt. Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie. Szkolenie odbędzie się w maju 2017r.  
12 maja 2017

Konferencja z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Kołem Gorzowskim i Kołem Zielonogórskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, która odbędzie się 19.05.2017 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (ul. Chopina 52). Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego,  JM. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, Marszałka Województwa Lubuskiego i Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  
8 maja 2017

Kiermasz podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami klas I-III szkół podstawowych

ore
Szanowni Państwo   Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego „Kiermasz podręczników”, będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” dostępnej pod adresem: http://adaptacje.ore.edu.pl. Aplikacja została stworzona dla szkół, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający dostosowanych podręczników. Celem kiermaszu jest przekazywanie lub wypożyczanie przez szkoły wolnych egzemplarzy zaadaptowanych podręczników uczniom innych placówek oświatowych. Szkoły, korzystając z aplikacji, mogą zamieszczać informacje o niewykorzystanych wydrukowanych podręcznikach.
8 maja 2017

Program „Stypendia Pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych

agencja nieruchomosci rolnnych
Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku studiów wyższych.   O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, który ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają następujące kryteria: są obywatelami polskimi (lub posiadają Kartę Polaka), osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów, są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,