9 sierpnia 2019

Akcja „Przerwany marsz…” – 2 września 2019 r.

Ponawiamy zaproszenie do wzięcia udziału w akcji pn. „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami okrutnej śmierci najbliższych.
17 lipca 2019

(Portal) Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Szanowni Państwo Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. uruchomiło na swoim serwerze platformę do wyszukiwania wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych po przeprowadzonej rekrutacji. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, w których pozostały wolne miejsca. Serwis został uruchomiony 16.07.2019 r., trwa zbieranie danych. Prosimy szkoły o uzupełnienie danych. http://ko-gorzow.edu.pl/miejsca
8 lipca 2019

Rekrutacja członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim – dodatkowy nabór

Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty informuje, że prowadzony będzie dodatkowy nabór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. Kandydatury prosimy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 września 2019 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolskim.
14 sierpnia 2019

Obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

lubuski urzad wojewodzki
Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00, sala 101
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbędą się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Organizatorem spotkania jest Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  Inicjatorem Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest Premier Mateusz Morawiecki. Spotkania są realizacją postulatu, który wybrzmiał przy Ogólnopolskim Stole Edukacyjnym. Rozmowy podczas debaty dotyczyć będą jakości edukacji i nowoczesnej szkoły.
6 sierpnia 2019

Konferencja ORE – dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli poświęcona wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.

ore
Szanowni Państwo 21 sierpnia 2019 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje w Gorzowie Wielkopolskim konferencję dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.
5 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 2 sierpnia 2019 r., weszła w życie Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
26 lipca 2019

Komunikat MEN w bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi: 1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. 2. System powiadamiania ratunkowego. Serwis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej, zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.
19 lipca 2019

Zapowiedź wizyt astronomów w szkołach

Informujemy, że w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) Polskie Towarzystwo Astronomiczne będzie realizowało projekt odwiedzin astronomów w szkołach różnego szczebla kształcenia w okresie od września do grudnia 2019 r. Zainteresowane placówki już mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny szkoły są bezpłatne.  
15 lipca 2019

Olimpiada Matematyczna Juniorów

olimpiada matematyczna gimnazjalistow
Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie szkół średnich – jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.
8 lipca 2019

Ankieta: Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2018/2019

ankieta
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, które biorą udział w Programie Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” do przedstawienia efektów wynikających z realizacji Programu poprzez elektroniczny system ankiet. Ankieta będzie aktywna do 15 września 2019 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty. Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół za udział w Programie. Dostępna pod adresem http://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko
8 lipca 2019

Wakacje z Matzoo 2019

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019” powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej. Poprzez projekt zapraszamy dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie.