13 października 2021

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. lubuskim!

Już 21 października odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa lubuskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 20 października (środa) do godziny 12:00. Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.
11 października 2021

Konferencja „Szachy w szkole” dla szkół podstawowych i placówek oświatowych z Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego.

W dniu 20 października 2021 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatu gorzowskiego pn. „Szachy w szkole”. Organizatorem konferencji jest Lubuski Kurator Oświaty oraz Klub Szachowy „Stilon” Gorzów Wielkopolski. Celem spotkania jest przedstawienie zagadnień związanych z nauczaniem gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych wraz z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej lub nauczycielem zajęć świetlicowych,
11 października 2021

Zaproszenie na konferencję pt Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola- co należy wiedzieć,

Szanowni Państwo. Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi, do udziału w konferencji Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola- co należy wiedzieć, której celem jest wspieranie dyrektorów przedszkoli w zakresie inspirowania do zmian, korzystania z autonomii rad pedagogicznych na bazie obecnych aktów prawnych oraz planowania pracy i rozumienia zasadności tworzenia dokumentacji  wraz z jej kontrolowaniem. Konferencja realizowana będzie w formie on-line 20 października 2021 r.
8 października 2021

Laboratoria Przyszłości – już od dziś szkoły publiczne mogą zgłaszać się do największego w historii programu wsparcia nowoczesnej edukacji

Dwa tygodnie temu uruchomiono program Laboratoria Przyszłości, w ramach którego ponad 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości. Od dziś, 8 października do 15 listopada potrwa nabór wniosków dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST będzie realizowany w kolejnej turze. Szczegóły dotyczące programu na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laboratoria-przyszlosci–juz-od-dzis-szkoly-publiczne-moga-zglaszac-sie-do-najwiekszego-w-historii-programu-wsparcia-nowoczesnej-edukacji  
1 października 2021

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 – wypłata I raty.

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2021/2022. W załączeniu przedstawimy listy szkół, których uczniom zostało przyznane stypendium (odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum).   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz.
18 października 2021

Konkurs na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I – Berkendael).

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I – Berkendael). Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o konkursie i oświadczenie kandydata
18 października 2021

Ruszyła nowa odsłona projektu OSEhero

Szanowni Państwo, Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazało nam wszystkim, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa internet. Bez niego praca i nauka byłyby praktycznie niemożliwe. To potężne narzędzie, z którym trzeba jednak wiedzieć, jak się obchodzić. Obok korzyści może bowiem nieść ze sobą także zagrożenia. Dlatego ruszamy z nową odsłoną projektu OSEhero, skierowaną do nauczycieli i pracowników szkół, którzy chcą razem z nami dbać o cyberbezpieczeństwo uczniów. Kto może wziąć udział? Do projektu zapraszamy wszystkich nauczycieli,
18 października 2021

Zdobądź grant na edukację zdalną!

ore
Jeśli prowadzisz publiczną lub niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli lub bibliotekę pedagogiczną zdobądź dla niej dofinansowanie w otwartym konkursie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dla kogo? O grant mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. Co zyskasz? Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli,
18 października 2021

Film „Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919″

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele historii Sejm RP ustanowił 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Chcąc przypomnieć Polakom, jak ważne było to wydarzenie, poznańscy twórcy, dokumentaliści, w minionym roku zrealizowali pełnometrażowy film dokumentalny „Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919″. Jego premiera kinowa odbędzie się 19 listopada 2021r.
15 października 2021

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021 w województwie lubuskim.

Ewa Rawa wręcza odznaczenie
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się z podziałem na dwie uroczystości 12 października 2020 r. w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda oraz 14 października 2020 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
15 października 2021

Podsumowanie konferencji regionalnych – Aplikowanie w programie Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022 oraz w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W dniach 5 i 6 października 2021 r., odbyły się dwie konferencje regionalne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Spotkania dotyczyły aplikowania w programie Erasmus+, w tym aplikowania o akredytację oraz oferty edukacyjnej Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, a w szczególności projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
15 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2. W związku ze szczególnie ważną potrzebą zapewnienia dzieciom i  młodzieży bezpiecznych warunków w drodze do szkoły i domu, organizacji wycieczek oraz ograniczenia ryzyka zakażenia wśród uczestników ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.
15 października 2021

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.
14 października 2021

Konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w konferencji z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe” w dniu 20 października 2021 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze przy ul. Winiarskiej 1. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty. Moderatorem konferencji będzie Pani dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 
14 października 2021

44. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa Kalisz 2022

SCHOLA CANTORUM to już 43 lata tradycji muzyki dawnej w najstarszym mieście Polski, Kaliszu. To jednocześnie rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży oraz innych uczestników poprzez praktyczne zapoznanie z zabytkami kultury muzycznej dawnych epok, ale także prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej oraz inspiracja poszukiwań repertuarowych i doskonalenie poziomu wykonawczego muzyki dawnej.
14 października 2021

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?, który został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Przełożonego Prowincjalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie Tematem prac literackich i plastycznych powinny być słowa św. Wincentego Pallottiego  Odwagi! Działajmy, działajmy… Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro,
13 października 2021

Laboratoria Przyszłości

Szanowni Państwo,  od 8 października publiczne szkoły podstawowe mogą składać wnioski w programie Laboratoria Przyszłości. Nabór potrwa do 15 listopada br. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają 1 mld zł na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Uwaga! Szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie będą objęte kolejnymi naborami.
13 października 2021

Działania szkół i placówek województwa lubuskiego ukierunkowane na wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej – raport

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego, okresie od 15 do 30 czerwca 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili badanie dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Celem badania było określenie i ocena działań szkół i placówek województwa lubuskiego, podejmowanych w zakresie wsparcia udzielanego uczniom po powrocie do nauki stacjonarnej, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. Zachęcamy do zapoznania się  z publikacją dotyczącą wyżej wymienionego działania, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla dyrektorów szkół i placówek.
13 października 2021

Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli została uruchomiona Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza. Aby skorzystać z zasobów  platformy w pełnym zakresie, należy się na niej zalogować pod adresem pwpp.uksw.edu.pl. Zamieszczone na platformie materiały są adresowane do czterech grup odbiorców: uczniów, rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców,  pedagogów, dyrektorów szkół i palcówek oraz  koordynatorów wsparcia. Zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o platformie w środowisku szkolnym.