14 stycznia 2021

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. MEiN przedstawia szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach
12 stycznia 2021

Zmiany terminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

W związku z nowelizacją rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111  Lubuski Kurator Oświaty informuje o zmianie terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, wynikających ze zmiany terminu ferii zimowych.
12 stycznia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN wspólnie z GIS i MZ przygotowały wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
11 stycznia 2021

Testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz szkół specjalnych, W dniach 11-15 stycznia br. w województwie lubuskim przeprowadzane są testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych
i pracowników niepedagogicznych szkół. Szczegółowe informacje na ten temat oraz harmonogram badań znajduje się pod linkiem: http://wsse.gorzow.pl/aktualnosci/1742-testy-przesiewowe-nauczycieli-na-obecnosc-koronawirusa-2 oraz na stronach internetowych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Proszę o skuteczne poinformowanie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych o terminach
i miejscach pobierania wymazów oraz o konieczności punktualnego przybycia na miejsce przeprowadzenia badania.
23 grudnia 2020

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia br. umożliwiają ich przeprowadzenie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Szczegóły znajdują się na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/styczniowe-egzaminy-zgodnie-z-planem
22 grudnia 2020

Szkolenia dla nauczycieli dotyczące egzaminów zewnętrznych, szkoła podstawowa i matura – sesja 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele W imieniu publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego zapraszamy na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych. Szkolenia zostaną przeprowadzone online zgodnie z załączonymi harmonogramami. Zapraszamy nauczycieli do wzięcia w nich udziału.
19 stycznia 2021

Nabór wniosków w Programie Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 12 stycznia br. został ogłoszony II nabór wniosków na projekty w ramach Programu Edukacja.
14 stycznia 2021

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności „Magistro Optimo”

Stowarzyszenie Historyków Starożytności (Polish Association for Ancient Studies), w celu uhonorowania dokonań nauczycieli w zakresie popularyzacji wiedzy o starożytności oraz promowania najlepszych metod nauczania o epoce, ustanowiło nagrodę „Magistro Optimo” dla nauczyciela, który poprowadzi najlepszą lekcję poświęconą dziejom starożytnym.
14 stycznia 2021

,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo” – konkurs legislacyjny

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla szkół ponadpodstawowych ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo.” Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.
14 stycznia 2021

Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”,

W imieniu organizatorów – Szkoły Podstawowej nr 50 im, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”. Konkurs trwa do 31 marca br. (termin nadsyłania prac). Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonym poniżej regulaminie
13 stycznia 2021

Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.). wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w terminie do 28 lutego każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) Informacja dla osoby na którą składany jest wniosek o przyznanie medalu,
12 stycznia 2021

Laureaci konkursu Selfie+

Konkurs Selfie+ to konkurs fotograficzny dla beneficjentów  programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W tegorocznej edycji konkursu laureatami zostali przedstawiciele województwa lubuskiego: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – zdjęcie konkursowe „Edukacja na plaży” oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie – zdjęcie konkursowe „Bitte Abstand halten!”. Wyniki konkursu dostępne pod linkiem: https://selfieplus.frse.org.pl/laureaci-2020/
11 stycznia 2021

Pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem – seminaria online

Zapraszamy nauczycieli chętnych do realizacji swojego pierwszego projektu w ramach programu eTwinning do udziału w bezpłatnych seminariach online. Wydarzenia realizowane są na platformie eTwinning LIVE. Skierowane są w pierwszej kolejności do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt .
11 stycznia 2021

Odznaka Szkoły eTwinning

Rozpoczęła się kolejna runda aplikacji o Odznakę Szkoły eTwinning. Szkoły eTwinning to placówki innowacyjne i kreatywne, które uznają znaczenie i wartości eTwinning i włączają je do polityki edukacyjnej, praktyk i rozwoju zawodowego w swoich szkołach. W województwie lubuskim takie wyróżnienie dotychczas otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach.
7 stycznia 2021

Konkurs wniosków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021.

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.
7 stycznia 2021

Ogólnopolski konkurs Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury.

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, zapraszają uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.