31 sierpnia 2023

Informacja dotycząca nauki w publicznych przedszkolach

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że  nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna. Zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-w-publicznych-przedszkolach-jest-bezplatna2
21 września 2023

Certyfikowane szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących „nt. mobilności edukacyjnych szkół średnich”

AFS Polska, Uniwersytet w Białymstoku oraz European Federation for Intercultural Learning serdecznie zapraszają kadrę nauczycielską szkół średnich ogólnokształcących do udziału w szkoleniu dotyczącym „uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych”.
20 września 2023

Podsumowanie obchodów 40 rocznicy powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej

Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym organizuje konferencję edukacyjną pt. „Ruch Młodzieży Niezależnej po 40 latach”. Konferencja poświęcona młodzieżowej opozycji w Gorzowie Wielkopolskim w 40 rocznicę powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej odbędzie się 28 września 2023 r. w godz. 10.00 – 12.45 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim i skierowana będzie do nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu.
20 września 2023

Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału  w Konkursie Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos” organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Polega on na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota do określonych celów

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa