25 marca 2020

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

Szanowni Państwo Wobec zaistniałej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych przekazujemy Państwu praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość. Odpowiadając na liczne pytania i wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem nauki ucznia w domu oraz czym są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, powstał materiał, który w przejrzysty sposób opisuje istotę tych zajęć.
27 marca 2020

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

 Do kogo trafi Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego? Zgłoszenia do 31 maja W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji
w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych.
27 marca 2020

Konkurs Selfie+ 2020

Konkurs Selfie+ jest okazją dla  beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się  efektami ich pracy. Jest to konkurs fotograficzny, polegający na przedstawieniu rezultatów działań projektowych za pomogą zdjęć zamieszczanych na platformie Selfie+, dedykowanej beneficjentom programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, a służącej prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  
26 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Szanowni Państwo Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.
26 marca 2020

Konkurs Papieski

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w  Krakowie zaprasza uczestników OHP oraz młodzież szkolną do udziału w XX Konkursie Papieskim. Tegoroczna edycja Konkursu zatytułowana jest „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”.
26 marca 2020

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczący uczestników programów edukacyjnych przebywających poza granicami Polski.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat polskich obywateli, którzy są uczestnikami programów edukacyjnych i przebywają poza granicami Polski. W tym celu należy wypełnić ankietę znajdującą się pod adresem https://polacy-za-granica.webankieta.pl. Zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pomocy i wsparcia oraz mogą być w tym celu przekazywane do polskich Władz. Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią korona wirusa,( https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-21_Komuniikat-FRSE.pdf) zamieszczoną na stronie internetowej FRSE,
26 marca 2020

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” Zadanie realizowane na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji
modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty.   Kto może się ubiegać o środki?   O wsparcie finansowe mogą ubiegać się: –
25 marca 2020

Materiały do pracy zdalnej

men
Szanowni Państwo! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku szkoły mają obowiązek realizacji nauczania na odległość. Wychodząc naprzeciw potrzebom placówek związanym z przygotowaniem, organizacją i codziennym prowadzeniem takiego nauczania, wydawnictwo Nowa Era – jako najpopularniejszy wydawca edukacyjny na rynku – zdecydowało się przygotować i udostępnić bezpłatnie materiały i narzędzia, które będą realnym wsparciem dla nauczycieli i uczniów w edukacji zdalnej. Wszystkie informacje, narzędzia i rozwiązania przydatne dla placówek można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej nowaera.pl/naukazdalna Wspieramy placówki edukacyjne nie tylko w sferze dydaktycznej,
25 marca 2020

Nadchodzi mPotęga – matematyczna rewolucja – czekają granty na projekty edukacyjne w VII edycji programu

fundacja mbank
Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz siódmy wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. Dzięki programowi mPotega już ponad 1 mln uczniów miało szansę wziąć udział w nietypowych zajęciach      z matematyki. W rozpoczętej właśnie kolejnej edycji można ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 11 maja. Program mPotęga promuje innowacyjne podejście do nauczania matematyki. Zależy nam, by uczniowie dostrzegli i docenili jej użyteczność i piękno.
25 marca 2020

Nauczanie online – BEZPŁATNE zasoby edukacyjne

W Learnetic SA zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro ucznia i nauczyciela i tę postawę podtrzymujemy także w obliczu obecnego zagrożenia spowodowanego wirusem. Przede wszystkim chcemy zachęcić wszystkich zainteresowanych nauką na odległość do korzystania z naszej bezpłatnej platformy www.dzwonek.pl Funkcjonalności tego portalu umożliwiają zarządzanie szkołami, klasami oraz zlecanie zadań i przesyłanie własnych materiałów w formie prac domowych i testów, a także otrzymywanie przez nauczyciela szczegółowych raportów pozwalających ewaluować stan wiedzy i postępy uczniów.
25 marca 2020

Komunikat w sprawie odwołania XXVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

sejmdzieciimlodziezy
Szanowni Państwo Decyzją Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odwołana została XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, która była planowana na 1 czerwca 2020 roku. Podjęcie powyższej decyzji związane jest z rozprzestrzenianiem w naszym kraju wirusa SARS-CoV-2 oraz troską o bezpieczeństwo uczniów, ich opiekunów i wszystkich osób zaangażowanych w organizację ww. przedsięwzięcia.