5 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.
29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Szanowni Państwo Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz
20 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.   Przekierowanie na stronę MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
5 czerwca 2020

Podnoszenie osiągnięć uczniów w edukacji włączającej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, Lubuski Kurator Oświaty zachęca do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje nt. badania znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-edukacji-wlaczajacej
5 czerwca 2020

Program Stypendialny Miasta Poznań.

Miasto Poznań realizuje XIII edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących naukę na poznańskich uczelniach. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu skierowanego do absolwentów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2020 r. Dodatkowe informacje dostępne są na miejskim portalu „Studia”: www.poznan.pl/studia
5 czerwca 2020

Rekrutacja uczniów do programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomoc może również obejmować wsparcie finansowe w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.
4 czerwca 2020

Szkoła Promująca Zdrowie 2020

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego pragnę przypomnieć lubuskim Szkołom/Przedszkolom Promującym Zdrowie o możliwości uzyskania wojewódzkiego certyfikatu SzPZ, który nadawany jest na 3 kolejne lata. O nadanie certyfikatu: po raz pierwszy mogą starać się szkoły, które przynajmniej od 3 lat należą do Lubuskiej Sieci Szkół, przeprowadziły diagnozę potrzeb, wybrały problem/problemy priorytetowe, zaplanowały działania i dokonały ewaluacji pracy, po raz kolejny mogą starać się szkoły, którym po trzech latach od uzyskania certyfikatu wojewódzkiego upłynął termin jego ważności.
2 czerwca 2020

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły w komunikacie MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek
1 czerwca 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Państwo Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Z dodatkowymi informacjami prosimy o zapoznanie się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/realizacja-przez-nauczycieli-awansu-zawodowego-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty
27 maja 2020

Informacje o rekrutacji kandydatów do służby w Policji

Lubuska Policja zachęca do wstąpienia w jej szeregi. Ten szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym jest przeznaczony dla odpowiedzialnych osób. Złóż odpowiednie dokumenty i sprawdź czy jesteś osobą, która godnie będzie nosić policyjny mundur i chronić swych obywateli.
26 maja 2020

Dodatkowe rozwiązania proponowane do wdrożenia w projektach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

W związku z obowiązującymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, Komisja Europejska i Narodowa Agencja proponują katalog możliwych rozwiązań w odniesieniu do działań prowadzonych w roku 2020 w projektach dofinansowanych w konkursach ogłoszonych w 2020 r. lub w latach poprzednich. Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej FRSE, pod linkiem: https://www.frse.org.pl/covid-19-dodatkowe-rozwiazania-proponowane-do-wdrozenia-w-projektach-programu-erasmus-i-europejskiego-korpusu-solidarnosci-w-nadchodzacych-miesiacach/
26 maja 2020

VII Konkursu dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU – wyniki

20 maja br. zostały przeprowadzone pisemne zawody wojewódzkie VII Konkursu dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU. Przystąpiło do nich 78 uczniów, 27 spośród nich uzyskało co najmniej 35 punktów z 50 możliwych do zdobycia, tym samym uzyskując tytuł finalisty. Gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom.