16 lutego 2024

Konferencja otwierająca projekt pozakonkursowy pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

Szanowni Państwo! W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt pozakonkursowy realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych pn.: Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży.   Wydarzenie to odbędzie się 28 lutego br. w ADN Centrum Konferencyjne przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.   Chcąc podkreślić jeden z priorytetów projektu, jakim jest wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, konferencja będzie realizowana pod tytułem: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
15 lutego 2024

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty informuje, że prowadzony jest nabór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. Kandydatury prosimy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do dnia 29 marca 2024 r. (data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolskim. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom,
29 lutego 2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Lubuskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.
28 lutego 2024

Europejski Rok Młodzieży – Voice Your Vision!

Jak każdego roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyłącza się do Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który w tym roku odbędzie się w dniach 12-19 kwietnia pod hasłem ,,Voice your vision”. Młodzież powinna angażować się w życie społeczne oraz procesy demokratyczne, dlatego głównym punktem debaty będą wybory europejskie oraz demokracja. Twój głos na znaczenie.
Przyłącz się do nas. Przyszłością jesteś Ty. Masz wpływ na otaczający Cię świat.
28 lutego 2024

Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkól Technicznych i Licealnych w Żaganiu – 17 kwietnia 2024 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, wraz z organizatorami, zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w konkursie piosenki obcojęzycznej.
28 lutego 2024

XI Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Markowej. Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Prezydenta Miasta Białystok.
28 lutego 2024

Zaproszenie do udziału w LUBUSKIEJ SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza Doradców Zawodowych do aktywnego udziału w Lubuskiej Sieci Doradców Zawodowych*. Celem Sieci jest wzmocnienie doradztwa zawodowego w naszym województwie poprzez integrowanie kompetentnej grupy specjalistów. Oferta Sieci skierowana jest do doradców zawodowych, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju doradztwa zawodowego oraz budowanie silnej pozycji tego zawodu. W ramach Sieci zaplanowano m.in.: networking upowszechnianie i tworzenie narzędzi pracy doradcy zawodowego, spotkania dobrych praktyk,
26 lutego 2024

Miejsce organizacji zawodów okręgowych (II stopnia) Olimpiady Losy żołnierza … 2023/2024

Zawody okręgowe (II stopnia) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO…” 2023/2024 odbędą się 7 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31.
26 lutego 2024

Zaproszenie dla szkół na bezpłatną konferencję informatyczną „Check IT”

W dniach 5-6 marca 2024 r. Urząd Miasta Lublin, we współpracy z lubelskimi uczelniami oraz specjalistami z branży IT, organizuje w ramach inicjatywy „Lubelska Wyżyna IT” dziewiątą edycję jednej z największych, bezpłatnych konferencji informatycznych dla szkół w Polsce pn. „Check IT”. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest zagadnienie sztucznej inteligencji (AI) oraz jej wpływu na dynamikę rozwoju sektora teleinformatycznego (ICT) i otaczającej nas rzeczywistości. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 marca 2024 roku w formie hybrydowej: 5 marca 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul.
26 lutego 2024

Rekrutacja w ramach bezpłatnych szkoleń dla pracowników służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Instytut ADN spółka z o. o. sp. k. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinie.