7 lutego 2014

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolski

logo koLubuski Kurator Oświaty informuje, że na mocy zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim od dnia 5 lutego 2014 r. obowiązują nowe procedury, stanowiące 11 załączników zarządzenia jak wyżej.

 

Poniżej wykaz procedur, będących załącznikami do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z późn. zm.

 

nr załącznika

Procedura postępowania w sprawie:

Załącznik nr 1

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki na kolejne okresy bez ogłaszania konkursu

Załącznik nr 2

rozpatrywania odwołania nauczyciela od oceny pracy, dokonanej przez dyrektora szkoły lub placówki

Załącznik nr 3

ustalania cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły lub placówki

Załącznik nr 4

wydawania opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej

Załącznik nr 5

wydawania opinii w sprawie przekazania prowadzenia szkoły publicznej osobie fizycznej lub osobie prawnej

Załącznik nr 6

powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki osobie niebędącej nauczycielem

Załącznik nr 7

opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w publicznej szkole lub publicznej placówce, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia

Załącznik nr 8

łączenia w zespół publicznych szkół lub publicznych placówek

Załącznik nr 9

wydawanie opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Załącznik nr 10

nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Załącznik nr 11

udzielenia zezwolenia na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego przez placówki doskonalenia nauczycieli

Załącznik nr 12

procedura wydawania opinii w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Załącznik nr 13

procedura wydawania opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

Załącznik nr 14

  procedura wydawania opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych       i specjalnych

Załącznik nr 18

 procedura obejmowania patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty 

 

Pobierz treść zarządzenia