11 lutego 2014

Szkolenia w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

oreśrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniach skierowanych do dyrektorów szkół i przedszkoli. Celem szkoleń jest zapoznanie ze zmianami wprowadzanymi obecnie do systemu doskonalenia nauczycieli i tworzeniem systemu wspomagania szkół i placówek.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne będą realizowały swoje działania m. in. w formie kompleksowego wspomagania. Już teraz placówki mogą prowadzić wspomaganie, a od 2016 r. będzie to dla nich działanie obowiązkowe.

 

Nowe formy pracy zakładają podmiotowy udział dyrektora i rady pedagogicznej w projektowaniu planu wspomagania adekwatnego do potrzeb szkoły. Aby w pełni skorzystać z możliwości, jakie kompleksowe wspomaganie daje szkole, ważna jest świadomość roli dyrektora i wiedza na temat zadań osoby (instytucji) wspierającej.

Szkolenia są prowadzone w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Organizacja i prowadzenie szkoleń powierzone zostały firmie MDDP Akademia Biznesu.

 

Szkolenia odbywają się w miastach powiatowych na teranie całej Polski. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat programu i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej.

 

www.szkoleniaproiektowe.pl/ore