3 kwietnia 2017

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu i olimpiady Losy żołnierza … 2016/2017

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” z etapu wojewódzkiego przeprowadzonego 30 marca 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.

Wynki konkursu

Nazwisko ucznia Imię (imion) ucznia Nazwa placówki Miejscowość typ PKT %
Wacławiak Bartosz PSP nr 7 Żagań sp 32 62%
Grela Krystian Gimnazjum Zwierzyn gim 58 97%
Romanowicz Jan Gimnazjum Językowe Wschowa gim 52 87%
Michalak Julia Społeczne Gimnazjum Żary gim 50 83%
Kaleta Aleksandra Społeczne Gimnazjum Żary gim 48 80%
Ziółkowski Miłosz Publiczne Gimnazjum Rzepin gim 46 77%

Wyniki olimpiady

Lp. imię i nazwisko Szkoła punkty/miejsce
Zakwalifikowani do zawodów III stopnia – centralnych uzyskali najwyższą liczbę punków, spośród uczniów, którzy zdobyli ponad 60% punktów
1. Karolina Tomczyszyn I Liceum Ogólnokształcące, Zielona Góra, Małgorzata Pyrtko 351 (244+107)/I
2. Krzysztof Binkowski I Liceum Ogólnokształcące, Wschowa, Piotr Sobański 330 (231+99)/II
3. Krzysztof Sobczuk I Liceum Ogólnokształcące, Wschowa, Piotr Sobański 297 (206+91)/III
Uzyskali powyżej 60% punktów, ale nie zakwalifikowali się do zawodów
4. Jakub Derda I Liceum Ogólnokształcące, Gorzów Wlkp., Paweł Szafrański 243 (152+91)/IV
5. Agnieszka Podsiadło II Liceum Ogólnokształcące, Gorzów Wlkp., Jarosław Musiał 224 (133+91)/V

Do etapu ogólnopolskiego konkursu zakwalifikowani zostali: Grela Krystian, Romanowicz Jan.

Do etapu ogólnopolskiego olimpiady zakwalifikowani zostali: Karolina Tomczyszyn, Krzysztof Binkowski, Krzysztof Sobczuk.

Etap ogólnopolski odbędzie się 1-3 czerwca 2017 r.

Dane kontaktowe http://losyzolnierza.pl/ , http://olimpiadalosyzolnierza.pl/.

GRATULUJEMY WYNIKÓW!