3 kwietnia 2017

Konferencja „Program poprawy efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego”

23 marca 2017r. w Zespole Placówek Edukacyjnych w Górkach Noteckich odbyła się konferencja dyrektorów szkół realizujących „Program poprawy efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego”. W konferencji wzięli udział: Pani Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz – Lubuski  Wicekurator, Pan Tomasz Marć – Wójt Gminy Zwierzyn, Pan Andrzej Wiśniewski – Wicewójt Gminy Zwierzyn oraz 41 dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konferencja była kolejnym zadaniem zaplanowanym w ramach programu, jej celem była wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć lekcję przyrody w szkole podstawowej i języka angielskiego w gimnazjum z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy dydaktycznej.

W panelu dyskusyjnym zostały zaprezentowane dobre praktyki dotyczące rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów na lekcji j. polskiego ( SP w Lipinkach Łużyckich), działań związanych z wolontariatem (ZS Trzebiel), doradztwem zawodowym  (G nr 3 Wiechlicach) oraz metod aktywizujących (SP w Ośnie Lubuskim).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim Pani Maria Traczyk przedstawiła uczestnikom metody i techniki oceniania kształtującego, które stosują od lat.

Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Pani Doroty Janiszewskiej konsultanta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego ds. zarządzania oświatą, zaprezentowała działania związane z ewaluacją programu z wykorzystaniem doświadczeń w planowaniu pracy dydaktycznej szkoły.

Pani Wicekurator Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz dziękując uczestnikom konferencji podkreśliła zaangażowanie  dyrektorów w działania mające  na celu wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie do świadomego planowania własnej ścieżki rozwoju. Jednocześnie przekazała w imieniu Pani Ewy Rawy  Lubuskiego Kuratora Oświaty podziękowanie Pani Annie Łapińskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjnych w Górkach Noteckich za gościnę i profesjonalne przygotowanie konferencji.