wrzesień 2022

12 września 2022

REALIZACJA TZW. GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotował informację dotyczącą realizacji od dnia 1 września 2022 r. tzw. godzin dostępności nauczyciela. Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.
8 września 2022
Inauguracja Roku Szkolnego 2022 2023 w Świebodzinie

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w województwie lubuskim

1 września 2022 r. uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 odbyła się w dwóch miejscach naszego województwa: w I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie oraz w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie, która połączona była z otwarciem odrestaurowanego Muzeum Woldenberczyków. Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Starosta Świebodziński – Zygmunt Szumski, Burmistrz Dobiegniewa – Sylwia Łaźniewska oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy Szkół.
6 września 2022

Program stypendialny FUNDACJI INTER CARS

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 września 2022 roku rozpoczęto nabór wniosków do nowego programu stypendialnego FUNDACJI INTER CARS.