12 września 2022

REALIZACJA TZW. GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo,

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotował informację dotyczącą realizacji od dnia 1 września 2022 r. tzw. godzin dostępności nauczyciela. Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni. Godzina dostępności nauczyciela w szkole nie została określona w sposób szczególny, tak jak np. godzina lekcyjna, w związku z czym trwa ona 60 minut.