9 października 2012

Rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
8 października 2012

Projekt „Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży kosmetyczno- fryzjerskiej oraz medyczno- chemicznej”

ceiwr
Forum Młodzieży Samorządowej oraz Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju zapraszają nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branżach: medycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz fryzjerskiej, kształcących na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych do udziału w projekcie „Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży kosmetyczno - fryzjerskiej oraz medyczno - chemicznej”.
1 października 2012

„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”

ibe
Instytut Badań Edukacyjnych jest w trakcie realizacji projektu systemowego pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.  
28 września 2012

Diagnoza gimnazjalna

cke
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele gimnazjów   Tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są drugim rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku.
28 września 2012

Konkurs „Uczenie poprzez nauczania – uczniowie prowadzą lekcje języka obcego”

alt
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza konkurs dla nauczycieli i uczniów "Uczenie poprzez nauczanie - uczniowie prowadzą lekcje języka obcego" na film amatorski i scenariusz zajęć lekcyjnych poprowadzonych metodą LdL (Lernen durch Lehren) w oparciu o materiały prezentujące metodę dostępne na stronie ORE.
26 września 2012

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły”

przedsiebiorcze-szkoly
Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe na podstawie umowy nr UDA.POKL.03.03.04-00-079/10-00.
19 września 2012

Plebiscyt „Pokażcie klasę” również dla klas ze szkół ponadgimnazjalnych!

alt
W imieniu „Gazety Lubuskiej” i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w plebiscycie uczniowskim „Pokażcie klasę”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej kreatywnych, najbardziej zgranych i najsympatyczniejszych klas w naszym regionie, a także promocja tych szkół, które dbają o wpojenie młodym ludziom wartości niezbędnych w dorosłym życiu.  
14 września 2012

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 – materiały informacyjne.

alt
Uprzejmie informujemy, że aktualnie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce Kształcenie i Kadra - nadzór pedagogiczny, do każdego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013, zostały zamieszczone materiały adresowane do dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców i organów prowadzących.