27 lutego 2017

Niewybuch w szkole

Proszę Państwa dyrektorów o upowszechnienie wiedzy dotyczącej zachowania się uczniów w przypadku znalezienia niewybuchów oraz poinformownie kadry o sposobie zachowania się w przypadku przyniesienia przez ucznia niewybuchu do szkoły – co nie powinno mieć miejsca.

 

Wojskowe materiały wybuchowe są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i zachowują swe właściwości wybuchowe bez względu na upływ czasu. Należy poinstruować dzieci o obowiązku informowania osób dorosłych o znalezionych niewybuchach i kategorycznym zakazie ich dotykania a tym bardziej ich przynoszenia do szkoły. Proszę poinstruować pracowników o sposobie postępowania na wypadek przyniesienia przez dziecko niewybuchu do szkoły, pamiętając o obowiązku zabezpieczenia niewybuchu przed dostępem osób postronnych, ewakuacji dzieci z zagrożonego miejsca i powiadomieniu służb (112 lub inny).

 

Potrzebne materiały znajdą Państwo na stronach

http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/371/PG_273

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patrol_rozminowania

Województwo lubuskie obsługują trzy patrole rozminowania:
– 3 Patrol Rozminowania 2 Batalionu Saperów w Stargardzie; powiat ziemski – gorzowski. powiat ziemski strzelecko – drezdenecki, powiat grodzki – Gorzów Wlkp.;
– 21 Patrol Rozminowania 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim; powiat ziemski – krośnieński, powiat ziemski – międzyrzecki, powiat ziemski – słubicki, powiat ziemski – sulęciński, powiat ziemski – świebodziński, powiat ziemski – żarski;
– 22 Patrol Rozminowania 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie; powiat ziemski – nowosolski, powiat ziemski – wschowski, powiat ziemski – żagański, powiat grodzki – Zielona Góra.

 

Żołnierze patroli prowadzą działalność interwencyjną polegającą na podejmowaniu i niszczeniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Obsadę patrolu rozminowania stanowi 8 żołnierzy  specjalistów z dziedziny materiałów wybuchowych. Każdy niewypał lub niewybuch usuwany jest w czasie (licząc od zgłoszenia) do 72 godzin, przy usuwaniu przedmiotów niebezpiecznych w miejscach publicznych (szkoły, drogi, budowy) czas ten wynosi 24 godziny. Żołnierze patroli są także przygotowani do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach.