23 lutego 2017

O reformie edukacji podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego

sejmik20 lutego 2017 r. Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty uczestniczyła w XXVII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której przekazała radnym informacje dotyczące reformy edukacji.


Omawiając dotychczasowe działania Ewa Rawa szczególną uwagę zwróciła na przygotowania do 1 września 2017 r. w województwie lubuskim. W swoim wystąpieniu podziękowała organom prowadzącym szkoły za bardzo dobrą współpracę oraz podkreśliła znaczenie podejmowanych aktualnie przez samorządy uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przedstawiła także harmonogram dalszych prac związanych z wdrażaniem reformy edukacji. Po wysłuchaniu wielu wypowiedzi zebranych (Senator RP, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, radni) Ewa Rawa udzieliła dodatkowych informacji oraz odpowiedziała na zadane pytania.

 

 

 {gallery}/galerie/20170220{/gallery}