26 stycznia 2017

Spotkanie pt. „Wdrożenie reformy oświatowej w województwie lubuskim”

konfer23 stycznia 2017 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. W spotkaniu wzięło udział 113 osób. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań oraz przekazanie informacji dotyczących planów wrażania reformy edukacji.

 Przedstawiony został Zespół ds. wdrażania reformy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Radca prawny Piotr Gąsiorek wskazał podstawy prawne oraz omówił założenia przy opracowaniu przez samorządy uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przedstawił również zaproponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt takiego dokumentu. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa Wojewody Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

{gallery}/galerie/20170123{/gallery}