24 lutego 2017

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, rekrutacja szkół.

cyfrowobezpieczni1Zapraszamy do udziału w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl”. Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (www.mwi.pl) realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski projekt CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa www.cyfrowobezpieczni.pl. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie pośród uczniów i rodziców.

 

W chwili obecnej dobiega końca rekrutacja szkół, które będą objęte działaniami w roku 2017.

Informujemy, że są jeszcze możliwości zgłoszenia do projektu na 2017 r. szkół z województwa lubuskiego. Brakujące szkoły to: 2 licea, 2 technika, 2 szkoły zawodowe.

Ponadto informujemy, że cały czas prowadzona jest rekrutacja szkól do projektu na rok 2018, nadal organizator dysponuje pulą kilkuset miejsc we wszystkich województwach. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić swój akces na portalu: http://www.cyfrowobezpieczni.pl/formularz-zgloszeniowy-szkoly

Załączniki:

zaproszenie do projektu