23 lutego 2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zwracam się do Państwa dyrektorów z prośbą o pomoc w upowszechnieniu wiedzy na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie za pomocą którego obywatele mogą identyfikować zagrożenia, umiejscawiając je na mapie, które następnie weryfikowane są przez Policję. Takie działanie zapewnia jednocześnie upowszechnianie, wśród obywateli korzystających z KMZB, wiedzy o miejscach i charakterze zagrożeń.

 

Proszę o zapoznanie nauczycieli ze sposobami wprowadzania i pozyskiwania informacji o zagrożeniach, np. w formie pokazu korzystania z KMZB na radzie pedagogicznej. Proszę również rozważyć ewentualną formę dotarcia z informacją do uczniów, których należy zapoznać z narzędziem.

 

Mapa dostępna jest pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. Dodatkowe informacje znajdą Państwo pod adresem http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html.

 

Ewentualne pytania związane z obsługą KMZB oraz uwagi dotyczące funkcjonalności narzędzia proszę kierować na adres: kmzb@policja.gov.pl.

 

Instrukcja obsługi Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Lubuski Kurator Oświaty

/-/ Ewa Rawa