15 listopada 2011

Bezpłatne poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze  funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Działania placówek koncentrują się głównie wokół pomocy osobom poszukującym pracy, pragnącym odnaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym. Wśród klientów są także osoby młode, wkraczające na rynek pracy.
9 listopada 2011

Szkolenie dla nauczycieli pt. „Jak radzić sobie z barierą językową? – Nauczanie języka polskiego jako drugiego w szkole”

Szanowni Państwo Nauczyciele, języka polskiego i języków obcych    Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) serdecznie zaprasza nauczycieli na szkolenia pt.: „Jak radzić sobie z barierą językową? – nauczanie języka polskiego jako drugiego w szkole”. Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 18 listopada 2011 (piątek) lub 30 listopada 2011 (środa) w godzinach 10.00-15.00 w warszawskim biurze IOM przy ul. Mariensztat 8 w Warszawie.
9 listopada 2011

Wyniki konkursu LKO dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz profilaktyką narkomanii

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty podczas posiedzenia 25 października 2011 r. wyłoniła laureatów dwóch konkursów dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem  zdrowego stylu życia  (szkoły podstawowe) oraz profilaktyką  narkomanii (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).  
18 października 2011

Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Zwracam się do Państwa - dyrektorów szkół, w których realizowany jest przedmiot edukacji dla bezpieczeństwa - z prośbą o zweryfikowanie kwalifikacji nauczycieli uczących tego przedmiotu i spowodowanie ich ewentualnego uzupełnienia.  W szczególności proszę zwrócić uwagę na uprawnienia dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych z udzielania pierwszej pomocy.
27 września 2011

Projekt innowacyjny „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”

Towarzystwo Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Warszawie zaprasza do udziału w II etapie projektu innowacyjnego „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”, który realizowany jest w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
31 sierpnia 2011

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
29 sierpnia 2011

„Weź kurs na wielokulturowość” – kurs trenera kompetencji międzykulturowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość" rozpoczęła 22 sierpnia 2011 r. rekrutację na 10-miesięczny Kurs trenera kompetencji międzykulturowych dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym (pracowników i pracowniczek oświaty, urzędów samorządowych, służb mundurowych, służb medycznych). zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji trenerskich i umiejętności pracy z grupą metodami aktywnymi w takich obszarach tematycznych jak: prawa człowieka, wielokulturowość, czy integracja społeczna obywateli państw trzecich w Polsce i relacje urzędnik służby publicznej – imigrant