4 lipca 2012

Projekt Comenius „IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

impuls transfer

Kilkuletnia współpraca Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. z Instytutem Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu (Niemcy), prowadzona w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli ekonomii i przedsiębiorczości (projekty Ekolan I – IV), od roku szkolnego 2012/2013 będzie kontynuowana poprzez realizacje wspólnego projektu programu Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. 

 

Projekt o nazwie „ IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” (Comenius Projekt 518571-LLP-1-2011-1-DE-COMENIUS-CMP) będzie realizowany w okresie: 01.10.2011r. – 30.09.2014r. przez partnerów polskich, niemieckich i holenderskich, w tym dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedstawicieli gospodarki (rynku pracy).

 

Cele projektu:

 • Wspieranie nauczania ustawicznego, mobilności zawodowej i wspólnego rynku pracy w obszarze europejskim
 • Opracowanie i wypróbowanie koncepcji (perspektywicznie z możliwością transferu na inne regiony), która wspiera:
  • kontakty z praktyką w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych,
  • orientację zawodowa uczniów,
  • powiązanie szkół z podmiotami gospodarczymi –

poprzez:

 • opracowanie dydaktycznych materiałów doskonalących dla nauczycieli oraz materiałów lekcyjnych,
 • doskonalenia nauczycieli, również dyrektorów szkól i podmiotów gospodarczych,
 • wspieranie tworzenia ponadgranicznych sieci powiązań miedzy szkołami i podmiotami gospodarczymi.

Konsorcjum projektu:

 

 

HOLANDIA

NIEMCY

POLSKA

Koordynacja krajowa

 • Saxion Hogescholen (Fakultet: Business Engineertin and Entrepreneurship)

Koordynacja całościowa

 • Instytut Kształcenia Ekonomicznego Non-Profit Sp. z o.o. (Instytut przy Uniwersytecie Carl’a von Ossietzky w Oldenburgu)

Koordynacja krajowa

 • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

Szkoły

 • ROC van Twente College voor Educatie Zuid (Fakultet:VAVO)
 • Stichting Openbaar voortgezet onderwijs De Waerdenborch

Szkoły

 • Berufskolleg Ennepetal
 • Michaelschule Papenburg (Haupt-und Realschule)
 • Ehm Welk (Oberschule Angermünde)

Szkoły

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp.
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu

Przedstawiciel gospodarki

 • Platovoet, Marco (Międzynarodowy doradca marketingowy)

Izby przemyslowo-handlowe

 

 • IPH Wschodnia Branderburgia we Frankfurcie /n. Odrą
 • IPH Fryzja Wschodnia w Emden

Izba handlowa

 

 • ZIPH – Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

 

Ewaluacja/Ekspert:

 • Ina Grieb (CvO Oldenburg)

 

 

Koordynator projektu: Sandra Hänke, Instytut Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu.

 

Pierwsze spotkanie przedstawicieli wszystkich placówek uczestniczących w projekcie odbyło się w listopadzie 2012 r. w Oldenburgu. Celem spotkania było przedstawienie projektu i dyskusja na temat jego przebiegu, stworzenie wspólnego fundamentu do realizacji projektu i oczekiwań związanych z uczestnictwem w projekcie, analiza obecnie istniejących oświatowych warunków ramowych w kontekście kontaktów z praktyką w poszczególnych regionach, wymiana doświadczeń.