21 czerwca 2012

Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim

alt

Szanowni Państwo

 

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ogłasza naboru wniosków do projektu systemowego „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” na rok szkolny 2012/2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Już po raz piąty w ramach Programu PO Kapitał Ludzki 2007-2013 przyznane zostaną stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim, przeznaczone dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Zostaną oni objęci wsparciem stypendialnym przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2012/2013.

 

Regulamin projektu oraz wniosek dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Stypendia”. Informacja na temat projektu znajduje się również na stronie www.lubuskie.pl. Dokumenty należy składać do 15 lipca 2012 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej pod numerem telefonu: (68) 45 65 298.