Kategoria: COVID-19: informacje i zalecenia

30 marca 2020

Trudności w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

men
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek! Z przesyłanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji wynika, że problemy związane z realizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19[1] zgłaszają prowadzący instytucjonalne piecze zastępcze oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym prosimy Państwa, aby w przypadku uczniów, którzy są wychowankami tych form,
26 marca 2020

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczący uczestników programów edukacyjnych przebywających poza granicami Polski.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat polskich obywateli, którzy są uczestnikami programów edukacyjnych i przebywają poza granicami Polski. W tym celu należy wypełnić ankietę znajdującą się pod adresem https://polacy-za-granica.webankieta.pl. Zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pomocy i wsparcia oraz mogą być w tym celu przekazywane do polskich Władz. Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią korona wirusa,( https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-21_Komuniikat-FRSE.pdf) zamieszczoną na stronie internetowej FRSE,
23 marca 2020

Kształcenie na odległość

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka jest realizowana na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
16 marca 2020

COVID-19 – co musisz wiedzieć?

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, przekazuję informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania w związku z ekspansją choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Proszę o informowanie uczniów, rodziców i pracowników. Informacje i zalecenia gov.pl Co musisz wiedzieć o SARS-CoV-2?; Europa – Kompendium wiedzy o Covid-19 (j.ang.); Świat – Kompendium wiedzy o Covid-19 (j.ang.); Polska –