11 stycznia 2021

Testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz szkół specjalnych,

W dniach 11-15 stycznia br. w województwie lubuskim przeprowadzane są testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych
i pracowników niepedagogicznych szkół. Szczegółowe informacje na ten temat oraz harmonogram badań znajduje się pod linkiem: http://wsse.gorzow.pl/aktualnosci/1742-testy-przesiewowe-nauczycieli-na-obecnosc-koronawirusa-2 oraz na stronach internetowych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Proszę o skuteczne poinformowanie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych o terminach
i miejscach pobierania wymazów oraz o konieczności punktualnego przybycia na miejsce przeprowadzenia badania.