16 października 2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.  1758) Lubuski Kurator Oświaty ogłasza, co następuje.

  1. W okresie od dnia 10 października 2020 r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze oraz siedzibach terenowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Żarach.
  2. Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. W sytuacjach nadzwyczajnych ewentualną wizytę należy uzgodnić z pracownikiem merytorycznym.
  3. Wykaz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej.

Sekretariat                                                           tel. 95 720 84 12, e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

 

Wydział Rozwoju Edukacji                                   tel. 95 7255032

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego                      tel. 95 725 5020

 

Delegatura w Zielonej Górze                               tel. 684527414 wew. 200, fax : 684 527 414 wew. 210

 

Terenowy Zespół Wizytatorów w Sulęcinie         tel. 95 7553202

 

Terenowy Zespół Wizytatorów w Międzyrzeczu  tel. 691 946 932

 

Terenowy Zespół Wizytatorów w Żarach             tel. 68 3634800

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych: Julian Szambelan, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 95 7255022, e-mail: j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl

Szczegółowy wykaz pracowników i kontaktów dostępny jest na stronie https://ko-gorzow.edu.pl/pracownicy/.

 

Ewa Rawa

Lubuski Kurator Oświaty