16 września 2020

Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie lubuskim.

  1. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, przypominam o obowiązku stosowania obostrzeń oraz zasad ustalonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej oraz przestrzegania przepisów prawa wydanych na podstawie art. 30b ustawy Prawo oświatowe.
  2. Przypominam ponadto o konieczności niezwłocznego informowania Lubuskiego Kuratora Oświaty każdorazowo o sytuacjach powodujących konieczność :

a)zawieszenia działalności jednostki w całości lub w części;
b)wprowadzenia kształcenia na odległość,

a także o innych zdarzeniach związanych z COVID-19, mających wpływ na  funkcjonowanie szkół lub placówek oświatowych województwa lubuskiego.

  1. Informacje na ten temat należy przekazywać:

a) za pośrednictwem systemu ankiet KO (ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko);
b) poprzez bezpośredni telefoniczny kontakt z Lubuskim Kuratorem Oświaty
nr telefonu: 513 134 722.

 

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty