Autor: Wojciech Hliwa

15 października 2021

Podsumowanie konferencji regionalnych – Aplikowanie w programie Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022 oraz w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W dniach 5 i 6 października 2021 r., odbyły się dwie konferencje regionalne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Spotkania dotyczyły aplikowania w programie Erasmus+, w tym aplikowania o akredytację oraz oferty edukacyjnej Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, a w szczególności projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
15 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2. W związku ze szczególnie ważną potrzebą zapewnienia dzieciom i  młodzieży bezpiecznych warunków w drodze do szkoły i domu, organizacji wycieczek oraz ograniczenia ryzyka zakażenia wśród uczestników ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Załączniki Załacznik- zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-01.09.2021-r. Data: 2021-10-15, rozmiar: 427 KB
15 października 2021

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Załączniki informacje-dotyczace-etapow-i-ogolnopolskiego-konkursu-retorycznego Data: 2021-10-15, rozmiar: 17 KB regulamin-konkursu-retorycznego-1 Data: 2021-10-15,
14 października 2021

Konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w konferencji z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe” w dniu 20 października 2021 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze przy ul. Winiarskiej 1. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty. Moderatorem konferencji będzie Pani dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 
14 października 2021

44. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa Kalisz 2022

SCHOLA CANTORUM to już 43 lata tradycji muzyki dawnej w najstarszym mieście Polski, Kaliszu. To jednocześnie rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży oraz innych uczestników poprzez praktyczne zapoznanie z zabytkami kultury muzycznej dawnych epok, ale także prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej oraz inspiracja poszukiwań repertuarowych i doskonalenie poziomu wykonawczego muzyki dawnej.
14 października 2021

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?, który został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Przełożonego Prowincjalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie Tematem prac literackich i plastycznych powinny być słowa św. Wincentego Pallottiego  Odwagi! Działajmy, działajmy… Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro,
14 października 2021

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Załączniki Regulamin_konkursu Data: 2021-10-14, rozmiar: 614 KB Ogloszenie_konkursowe Data: 2021-10-14, rozmiar: 294 KB Pobierz wszystkie pliki
12 października 2021

Od grosika do złotówki

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów
i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
12 października 2021

Konkurs TVP „You Can Dance – Nowa Generacja”

„You Can Dance – Nowa Generacja” to rodzinny program propagujący taniec, w którym uczestniczą uzdolnione dzieci w wieku 8-13 lat. W ramach działań edukacyjnych TVP zorganizowała konkurs dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Polsce, nawiązujący bezpośrednio do tego programu. Głównym celem konkursu jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci. Minister Edukacji
i Nauki objął tę inicjatywę patronatem honorowym.
5 października 2021

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

Od września br. Krajowa Administracja Skarbowa startuje z nową edycją akcji edukacyjnej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Organizatorzy pragną pokazać z jakim ryzykiem wiąże się rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych. Załączniki Prezentacja akcji Data: 2021-10-05, rozmiar: 5 MB Ulotka informacyjna Data: 2021-10-05,
30 września 2021

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Lubuski Kurator Oświaty informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 na terenie województwa lubuskiego organizowane będzie dziewięć konkursów dla uczniów szkół podstawowych. Załączniki zarządzenie LKO Konkursy Przedmiotowe 2021-22-1 Data: 2021-09-30, rozmiar: 283 KB