6 lipca 2023

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 – szacunkowe dane.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego
 

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Uprzejmie proszę o przygotowanie danych, również negatywnych, zgodnie z tabelą, która jest dostępna do pobrania w BIP Kuratorium Oświaty: www.bip.ko-gorzow.edu.pl, w zakładce „Wzory wniosków” i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2023 r. w formie papierowej  lub za pomocą platformy e-puap (opatrzone podpisem kwalifikowanym) do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu oraz zakresem przyznawanej pomocy i realizację zadania, które dostępne są w załącznikach poniżej.

Załączniki