29 czerwca 2023

Sprawozdawczość z realizacji zadań w ramach Programu „Aktywna tablica” za rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2022-r opublikowano wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica” za rok szkolny 2022/2023.

Ze względu na powierzenie przez Wojewodę Lubuskiego realizacji przedmiotowego zadania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty prosimy o przesyłanie sprawozdań na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku.