grudzień 2021

31 grudnia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2022 – placówki doskonalenia nauczycieli

Placówka doskonalenia nauczycieli  ubiegająca się akredytację albo akredytację wstępną, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.   Załączniki Zarządzenie Nr 268/2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2021 r. Data: 2021-12-31, rozmiar: 24 KB
31 grudnia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2022 – kształcenie w formach pozaszkolnych

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) podaje się do publicznej wiadomości, że wysokość opłaty wnoszonej w 2022 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1102,68 zł.     Opłatę należy dokonać na konto:  49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
22 grudnia 2021

Konkursy umiejętności zawodowych WorldSkills i EuroSkills

WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką.   https://worldskillspoland.org.pl/   Załączniki Broszura Informacyjna WorldSkills Poland Data: 2021-12-22, rozmiar: 5 MB
21 grudnia 2021

Wyniki zawodów międzyszkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … 2021/2022

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … dotyczący kwalifikacji uczniów do zawodów okręgowych w roku szkolnym 2021/2022. Komisja Egzaminacyjna zawodów okręgowych w składzie: Jerzy Dutkiewicz – przewodniczący, Jolanta Stępkowska, Julian Szambelan dokonała, na podstawie protokołów komisji międzyszkolnych, kwalifikacji uczniów do udziału w zawodach okręgowych.
20 grudnia 2021

OCENA PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI Załączniki Z 2021-014 - procedura oceny pracy dyrektorów - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 28 KB Z 2021-014 - procedura oceny pracy dyrektorów Data: 2021-12-20, rozmiar: 36 KB Z 2021-014 - zał 1 Data: 2021-12-20, rozmiar: 96 KB Z 2021-014 - zał 2 Data: 2021-12-20, rozmiar: 99 KB Z 2021-014 - zał 3 Data: 2021-12-20,
20 grudnia 2021

ART. 14 UST. 3 – KONTROLE

PROCEDURA W SPRAWIE TRYBU PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZANIA I DOKUMENTOWANIA KONTROLI SPEŁNIANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART. 14 UST. 3 USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY Załączniki Z 2021-224 - procedura kontroli art. 14 ust. 3 pr. ośw. - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 31 KB Z 2021-224 - procedura kontroli art. 14 ust. 3 pr. ośw. Data: 2021-12-20, rozmiar: 214 KB Pobierz wszystkie pliki
20 grudnia 2021

ART. 14 UST. 3 – OPINIE

PROCEDURA W SPRAWIE WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE SPEŁNIANIA PRZEZ SZKOŁĘ NIEPUBLICZNĄ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART. 14 UST. 3 I 4  USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ SPEŁNIANIA PRZEZ PLACÓWKĘ NIEPUBLICZNĄ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 123 UST. 1 PKT 1 USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE Załączniki Z 2021-220 - procedura wydawania opinii art. 14 ust. 3 pr. ośw. - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 32 KB Z 2021-220 - procedura wydawania opinii art.
20 grudnia 2021

ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU KONTROLI

PROCEDURA W SPRAWIE WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA PRZEZ LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY PISEMNYCH, UMOTYWOWANYCH ZASTRZEŻEŃ DO USTALEŃ ZAWARTYCH W PROTOKOLE KONTROLI Załączniki Z 2021-230 - procedura wnoszenia zastrzeżeń w protokole z kontroli - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 31 KB Z 2021-230 - procedura wnoszenia zastrzeżeń w protokole z kontroli Data: 2021-12-20, rozmiar: 353 KB Pobierz wszystkie pliki
17 grudnia 2021

„Staże zagraniczne – przepustką do kariery zawodowej” – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie zrealizowany został w  partnerstwie z grecką instytucją przyjmującą Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E. projekt „Staże zagraniczne – przepustka do kariery zawodowej”. Celem projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych oraz podniesienie poziomu rozwoju osobistego i społecznego 35 uczniów biorących udział w projekcie, w tym 15 narażonych na wykluczenie społeczne. https://rolniczak-henrykow.pl/erasmus/