13 grudnia 2021

Program zapobiegania zachowaniom samobójczym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści

w oparciu o rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji zwracamy się do Państwa z prośbą
o udział w ankiecie opracowanej przez Instytut Neurologii w Warszawie, dotyczącej zdrowia psychicznego i profilaktyki. Badanie prowadzone jest w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym  (Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025). Jednym
z zadań Programu jest opracowanie standardów postępowania i rozwój kompetencji wybranych grup zawodowych, w tym kadry pedagogicznej, w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób w kryzysie samobójczym. Doświadczenie pracowników oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą będzie pomocne w planowanym opracowaniu adekwatnych materiałów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Ankieta w formie on – line  dostępna jest pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVHw1Okk4ZJOauH0CJ366OyE-5P6lVObKeOkfFug9sd_rKBA/viewform?usp=sf_link

Istnieje również możliwość wypełnienia edytowalnej ankiety i odesłanie na adres: biurozzs@ipin.edu.pl

 

Z uwagi na wagę problemu zachęcamy do udziału w badaniu.