20 grudnia 2021

KONTROLE PLANOWE

PROCEDURAW SPRAWIE TRYBU PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZANIA I DOKUMENTOWANIA KONTROLI, PRZEWIDZIANEJ W PLANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Załączniki