20 grudnia 2021

KONTROLE DORAŹNE

PROCEDURA W SPRAWIE TRYBU PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZANIA I DOKUMENTOWANIA KONTROLI W TRYBIE DZIAŁAŃ DORAŹNYCH, W SZKOŁACH I PLACÓWKACH NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Załączniki