Marzec 2021

31 marca 2021

Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego oraz zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie końcowym  Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty w dniu 30 marca 2021 r. zorganizował konferencję pn.  Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły. Załączniki Konferencja Dyrektorzy 03.2021 Data: 2021-03-31, rozmiar: 1 MB Rola i zadania dyrektora szkoły w budowaniu adekwatnego do potrzeb systemu wsparcia Data: 2021-03-31,
31 marca 2021

Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-II roku szkolnego 2020/2021

Na podstawie § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-II roku szkolnego 2020/2021. Załączniki wspomaganie-IX 2020-II 2021 Data: 2021-03-31, rozmiar: 2 MB
31 marca 2021

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Nowe Technologie

Zapraszamy do udziału w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland Nowe Technologie, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. Więcej informacji o eliminacjach dostępne na: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-lublin/
31 marca 2021

Program Erasmus+ na lata 2021-2027

Komisja Europejska w dniu 25 marca br. przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej oraz do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny, podczas którego nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/577996/ogolnopolski-dzien-informacyjny-15-kwietnia-2021-r.html
31 marca 2021

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „WESOŁEGO ALLELUJA”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego Alleluja”. Wielkanocne, plastyczne przedsięwzięcie organizowane jest przez szkołę od 2013 r.  W tym roku, już po raz dziewiąty,  Organizatorzy czekają na kartki świąteczne od dzieci z Polski, Europy i świata. Termin nadsyłania prac mija 9 kwietnia 2021 r. Załączniki Regulamin Data: 2021-03-31, rozmiar: 2 MB
31 marca 2021

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie Konkursu Logicznego.
31 marca 2021

Program dofinansowania edukacji matematycznej – mPotęga

Program mPotęga ma za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży, a także pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Formuła programu została dostosowana do wymagającej sytuacji, w jakiej znaleźli się nauczyciele i edukatorzy. Wnioski można składać online, a dofinansowanie mogą uzyskać także pomysły uwzględniające nauczanie zdalne. Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz ósmy wesprze niestandardowe projekty edukacyjne. Wnioski można nadsyłać do 10 maja.
30 marca 2021

Konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza ogólnopolski konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich. Załączniki Infografika z opisem konkursu Data: 2021-03-30, rozmiar: 1 MB
30 marca 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich, jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
29 marca 2021

„Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca”.

Już po raz siódmy Ministerstwo Finansów (MF) zaprasza uczniów szkół podstawowych do świata podatków i finansów. Tegoroczna misja programu: „Podatki. To się opłaca” ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Uczniowie poznają m.in. rodzaje i mechanizm działania podatków oraz dowiedzą się, jakie mają one znaczenie dla budżetu państwa.
24 marca 2021

Wyniki zawodów wojewódzkich Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … 2020/2021

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …  dotyczący kwalifikacji uczniów do zawodów centralnych w roku szkolnym 2020/2021 Komisja Egzaminacyjna zawodów okręgowych w składzie: Jerzy Dutkiewicz – przewodniczący, Jolanta Stępkowska, Julian Szambelan dokonała oceny przekazanych prac uczniów i kwalifikacji uczniów do udziału w zawodach centralnych. W zawodach okręgowych wzięło udział 9 uczniów, którzy uzyskali następującą liczbę punktów:  
22 marca 2021

Organizacja III etapu (wojewódzkiego) Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

Na podstawie § 11ga ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, konieczne stało się wprowadzenie zmian i doprecyzowanie regulaminów dotyczących organizacji etapów III (wojewódzkich) konkursów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
18 marca 2021

Wydarzenie online: Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, trwający czas epidemii COVID-19 i obostrzenia z nim związane mają znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczności szkolnej. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom wyartykułowanym w ankiecie dotyczącej Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału
w konferencji Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły. Celem konferencji jest wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę nt.
17 marca 2021

Wyniki konkursu – Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków o Akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027, złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry. W województwie lubuskim Akredytację uzyskała jedna szkoła w sektorze Edukacja Szkolna oraz siedem placówek w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.