11 marca 2021

Diagnoza wpływu kształcenia na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy w szkołach województwa lubuskiego.

Diagnoza wpływu kształcenia na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy w szkołach województwa lubuskiego – raport końcowy

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego,

na polecenie Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili szereg działań m. in. przy użyciu uznanych narzędzi badawczych, których celem było określenie wpływu  kształcenia na odległość na pracę szkoły, zdefiniowanie problemów na jakie napotykali uczniowie i nauczyciele, określenie ich wpływu na jakość pracy szkoły oraz  przygotowanie adekwatnych do potrzeb form  wsparcia. Rezultaty podjętych działań zostały opisane w raporcie końcowym pod nazwą Diagnoza wpływu kształcenia na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy w szkołach województwa lubuskiego.

Komplementarne ujęcie wyników badań dotyczących wpływu kształcenia na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły pozwoliło na sformułowanie wniosków i rekomendacji służących do dalszego programowania działań, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, nie tylko w sytuacji nauczania na odległość ale również w momencie powrotu do tradycyjnej formy nauczania.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z opracowaniem wyników badań.

Załączniki

Raport - Diagnoza
Data: 2021-03-11, rozmiar: 2 MB