31 marca 2021

Program Erasmus+ na lata 2021-2027

Komisja Europejska w dniu 25 marca br. przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej oraz do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny, podczas którego nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/577996/ogolnopolski-dzien-informacyjny-15-kwietnia-2021-r.html

Nowy, odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o  około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z  założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Komunikat Komisji Europejskiej [PDF]