18 marca 2021

Wydarzenie online: Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

trwający czas epidemii COVID-19 i obostrzenia z nim związane mają znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczności szkolnej. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom wyartykułowanym w ankiecie dotyczącej Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału
w konferencji Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły. Celem konferencji jest wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę nt. wpływu izolacji na kondycję psychofizyczną uczniów oraz zapoznanie z działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę i wsparcie w sytuacjach  kryzysowych.

Wydarzenie realizowane będzie w formie on-line 30 marca 2021 r.

Rejestracja odbywać się będzie za pomocą sytemu konferencji Kuratorium Oświaty do dnia 25 marca 2021 do godz. 15.00 (liczba miejsc ograniczona). Osoby zakwalifikowane do udziału
w konferencji otrzymają drogą e- mailową powiadomienie wraz z linkiem do spotkania.

Podczas konferencji prosimy uczestników o wyłączenie kamer i mikrofonów, aby zapewnić jak najlepszą jakość przekazu.

ko-gorzow.edu.pl/konferencje