31 marca 2021

Program dofinansowania edukacji matematycznej – mPotęga

Program mPotęga ma za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży, a także pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Formuła programu została dostosowana do wymagającej sytuacji, w jakiej znaleźli się nauczyciele i edukatorzy. Wnioski można składać online, a dofinansowanie mogą uzyskać także pomysły uwzględniające nauczanie zdalne. Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz ósmy wesprze niestandardowe projekty edukacyjne. Wnioski można nadsyłać do 10 maja.

Zasady mPotęgi:

  • programem grantowym objęte są dzieci i młodzież uczące się w klasach 4-6 szkoły podstawowej (I Konkurs) lub 7-8 szkoły podstawowej (II Konkurs),
  • wniosek mogą złożyć: biblioteki, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z całej Polski, wnioski składane są do 10 maja 2021 r., wyłącznie elektronicznie na stronie: https://mpotega.pl/wniosek/ (bez konieczności przesyłania wersji papierowej),
  • propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki,
  • przyznane zostaną granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł. (w zależności od Konkursu).

Każdy, kto złoży wniosek o grant, otrzyma od bezpłatnie publikację ze scenariuszami lekcji matematyki i nie tylko.

Na stronie www.mPotega.pl znajdują się: poradnik dla wnioskodawców, regulaminy i generator wniosków.