Grudzień 2020

31 grudnia 2020

Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty – Pilne!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół specjalnych, w związku z planowanymi badaniami na obecność koronawirusa dla nauczycieli uczących w klasach I-III oraz dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach podstawowych i szkołach specjalnych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie list pracowników deklarujących chęć przystąpienia do badania według załączonej do e-maila tabeli (załącznik 1). Do przygotowanych list należy dołączyć zgodę każdego pracownika na przetwarzanie danych osobowych. Listy i zgody prosimy przesłać drogą elektroniczną do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych do dnia 30.12.2020 r.
31 grudnia 2020

#SzczepimySię – szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

men
Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w etapie I. Rozpocznie się on już od 15 stycznia. Dodatkowo nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą mogli być przetestowani na obecność koronawirusa przed zakończeniem ferii zimowych. Testowanie będzie odbywać się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne.Gr
30 grudnia 2020

High School Business Challenge jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej konkursem biznesowym skierowanym do uczniów szkół średnich. Pierwsze sześć edycji konkursu odbywało się w Polsce. Obecna, VII edycja konkursu, będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy wezmą w nim udział uczniowie z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Głównym organizatorem jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości..
30 grudnia 2020

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

alt
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów. Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.
23 grudnia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2021 – kształcenie w formach pozaszkolnych

910, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.   Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww. ustawy oraz § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.
23 grudnia 2020

Dyktando zimowe – sposób na nudę w czasie ferii

Serwis www.dyktanda.pl zaprasza do wzięcia udziału w Dyktandzie Zimowym, które organizowane będzie na przełomie grudnia i stycznia, w okresie świątecznej i zimowej przerwy w szkołach. Zamysłem Dyktanda Zimowego jest zaoferowanie uczniom szkół oraz dorosłym, rozrywki połączonej z utrwalaniem zdobytej w szkole praktycznej wiedzy. Do tego dodano szczyptę zdrowej rywalizacji o liczne nagrody. Konkurs rozpocznie się równocześnie ze startem przerwy świątecznej w polskich szkołach (23.12.2020 r.) i potrwa aż do końca ferii,
23 grudnia 2020

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia br. umożliwiają ich przeprowadzenie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Szczegóły znajdują się na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/styczniowe-egzaminy-zgodnie-z-planem Załączniki Informacja dla Dyrektorów Data: 2020-12-23, rozmiar: 284 KB 20201222 Zaswiadczenie o udziale w egzaminie Data: 2020-12-23,
22 grudnia 2020

Szkolenia dla nauczycieli dotyczące egzaminów zewnętrznych, szkoła podstawowa i matura – sesja 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele W imieniu publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego zapraszamy na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych. Szkolenia zostaną przeprowadzone online zgodnie z załączonymi harmonogramami. Zapraszamy nauczycieli do wzięcia w nich udziału. Załączniki harmonogram ODN Data: 2021-01-11, rozmiar: 83 KB Harmonogram szkoleń PDM styczen 2021 Data: 2021-01-12,
17 grudnia 2020

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2021 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Załączniki Zał. 1 - wzór sprawozdania finansowego Data: 2020-12-17,
17 grudnia 2020

Zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad będzie możliwa – rozporządzenie podpisane

men
Organizatory olimpiad będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał, 16 grudnia br. rozporządzenie dające taką możliwość. Załączniki Rozporządzenie_30c_-_egzaminy_2021_r-1 Data: 2020-12-17, rozmiar: 403 KB
17 grudnia 2020

Półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii – rozporządzenie podpisane

W czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś, 16 grudnia br. rozporządzenie w tej sprawie. Załączniki Rozporządzenie Data: 2020-12-17, rozmiar: 403 KB
16 grudnia 2020

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2020 rok.

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz załącznik nr 1 – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Eweliną Błauciak – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 095 7 255 002, e-mail: e.blauciak@ko-gorzow.edu.pl). Załączniki Aktywna tablica - informacja do rozliczenia Data: 2020-12-16,